Strategia pentru tranziţia la televiziunea digitală a fost aprobată

A fost aprobată în şedinţa de Guvern Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional. Principalul obiectiv al acesteia este realizarea tranziţiei complete şi efective de la serviciile de televiziune analogice terestre la serviciile de televiziune terestre în format digital şi încetarea completă a emisiilor analogice până la data de 17 iunie 2015, în conformitate cu obligaţiile internaţionale.

Pentru a putea pune în practică obiectivele stabilite şi pentru a menţine coerenţa şi controlul procesului de tranziţie a fost stabilit un plan de acţiuni care prevede, printre altele:

  • implementarea, la nivel naţional, a patru multiplexe în banda UHF şi unul în banda VHF, rămânând ca la nivel regional/local să existe posibilitatea alocării unor multiplexe suplimentare în funcţie de posibilităţile tehnice şi în limitele Planului RRC-06;
  • acordarea a patru multiplexe digitale naţionale pentru televiziune digitală terestră în banda UHF (ultra high frequency) şi unul în banda VHF (very high frequency);
  • un multiplex din cele patru disponibile în banda UHF se va acorda cu impunerea unor condiţii de acoperire teritorială şi de populaţie, de preluare şi transmisie necriptată a programelor, respectiv recepţia liberă a acestora în condiţii economice transparente şi nediscriminatorii, pentru programele publice de televiziune.

Cele cinci multiplexe vor fi acordate simultan prin procedură de selecţie organizată de ANCOM înainte de 17 iunie 2015. Acordarea unuia dintre cele 5 multiplexe va trebui să respecte condiţiile de acoperire teritoriale şi de populaţie, precum şi condiţii tehnice. Acest multiplex va funcţiona în banda UHF, va fi implementat ulterior datei de 17 iunie 2015 şi va trebui să asigure o acoperire în recepţie fixă de 90% din populaţie şi 80% din teritoriu la 31 decembrie 2016.

Celelalte 4 multiplexe digitale naţionale (3 multiplexe în UHF şi unul în VHF) vor fi acordate conform legii, prin procedură de selecţie organizată de către ANCOM cu posibilitatea de furnizare a serviciilor comerciale de retransmisie a posturilor de televiziune după 17 iunie 2015.

În conformitate cu textul din hotărârea de Guvern tocmai aprobată, operatorul care transmite terestru în prezent programele publice de televiziune în format analogic poate implementa un program de extindere la nivel național a experimentului existent de televiziune digitala in standard DVB-T.

”Este unul dintre proiectele mult aşteptate pentru a căror deblocare am depus eforturi susţinute în ultimul an. Adoptarea acestei Strategii dă startul implementării măsurilor concrete pentru tranziţia la televiziunea digitală”, a declarat Dan Nica, ministrul pentru societatea informațională.

Obligaţiile asumate de către România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum şi interesul major manifestat pentru creşterea gradului de satisfacţie a cerinţelor consumatorilor, au determinat lansarea procesului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, acţiune care va permite valorificarea oportunităţii pe care implementarea televiziunii digitale terestre o constituie pentru România.

SURSA: ComputerWorld