Stabilitatea macroeconomică și dezvoltarea Piețelor financiare, priorități CoNaCo

La ultima întrunire a CoNaCo (Consiliul Național pentru Competitivitate), discuțiile s-au centrat asupra rolului disciplinei macroeconomice și asupra accesului la surse diversificate de finanțare ca suport al creșterii competitivității României pe termen lung.

Unii au invocat nivelul prea redus al veniturilor românilor pentru a crește gradul de economisire, dar și cultura financiară incipientă pentru a dezvolta resurse alternative de finanțare. Răspunsul specialiștilor a fost suficient de tranșant pentru a cultiva apetitul de economisire și de investiții al românilor. China ne-a servit un exemplu remarcabil atât nouă, cât și Uniunii Europene. Față de o rată medie de economisire de 40% din venitul disponibil al chinezilor, românii economisesc abia 10,3%, în condițiile în care salariul mediu se ridică în România la 445 dolari pe lună, în timp ce în China acesta este cu aproape o treime mai mic, de 300 dolari. Mai mult de atât, în România venitul național brut pe locuitor este aproape dublu față de cel al chinezilor: 14.060 dolari, față de 7570 dolari.
Slaba cultură economică şi financiară a rezultat într-o redusă interacțiune între populație și sistemul financiar, jumătate dintre români neavând niciun fel de relaţie cu instituţiile financiare. Insuficienta valorificare a resurselor alternative moderne de finanțare a făcut ca niciun antreprenor român sau fonduri private de capital să nu își vândă până în prezent afacerea utilizând, de pildă, bursa din București.
Suntem o verigă relativ mică într-un lanț de economii interdependente, drept urmare România nu poate face abstracție de la cadrul european și internațional privind stabilitatea macroeconomică. Ori, criza datoriilor suverane din zona Euro va influenţa profund peisajul financiar-bancar internaţional în următorii ani. Bugetul UE 2014-2020 se va baza și pe instrumente financiare inovative precum: Obligațiuni emise pentru finanțarea unor Proiecte (Project Bonds), garanții și fonduri de capital și de risc, împrumuturi de la BEI, Parteneriate Public-Private (PPP) etc. Toate acestea implică construcția rapidă a unei infrastructuri instituționale solide publice și financiare.
Vineri, 11 noiembrie 2011, membrii CoNaCo se reunesc pentru a dezbate: eficiența instituțiilor publice, îmbunătățirea mediului de afaceri și securitate și apărare națională – siguranța cetățeanului, teme direct intercorelate cu obiectivul creșterii competitivității.
Toți cei care doresc să se alăture acestui demers de definire a interesului strategic al României competitive în anul 2020, sunt invitați să scrie pe forumul de dezbatere publică www.conaco.ro, deschis până la 31 decembrie 2011.
SURSA: Agora
Etichete: