ROSEdu caută parteneri pentru a 6-a ediţie a ‘Summer Of Code’

roseduROSEdu este o comunitate de oameni pasiona?i de tehnologie ?i educa?ie care cred în stimularea educa?iei prin intermediul tehnologiilor open source.

Ajuns la a ?asea edi?ie, ROSEdu Summer of Code (RSoC) este un proiect care angreneaz? mentori ?i studen?i pentru a contribui la proiecte software Open Source existente. Proiectul se desf??oar? în perioada verii ?i este destinat studen?ilor dornici s? intre în contact cu tehnologii noi, comunit??i ?i modele noi de dezvoltare.

În cadrul edi?iei din acest an organizatorii î?i propun s? men?in? vizibilitatea ?i atractivitatea proiectului prin cooptarea unor firme prestigioase din domeniu. Studen?ii dobândesc experien?? ?i cuno?tin?e, comunit??ile sunt beneficiarii direc?i ai contribu?iilor realizate, iar firmele câ?tig? vizibiliate în rândul studen?ilor ?i al comunit??ilor prin sus?inerea financiar? a proiectelor.

ROSEdu se bazeaz? pe o colaborare existent? cu mai multe comunit??i open source (KDE, Linux, Anjuta, Digikam, Pidgin etc.) ?i are o vizibilitate ridicat? în  rândul studen?ilor performan?i.

În acest moment se deruleaz? o campanie de strângere de parteneri pentru finan?area acestui proiect. Pentru mai multe detalii v? rug?m s? îi contacta?i la soc@rosedu.org ?i s? accesa?i paginile ROSEdu sau RSoC.