România participă la efortul comun al UE pentru asigurarea securităţii informatice

Instituţiile UE şi-au intensificat lupta împotriva ameninţărilor informatice prin crearea unei echipe UE – cu statut permanent – de intervenţie în caz de urgentă informatică (CERT-EU), care a devenit recent operaţională. Reunind experţi în informatică care pot reacţiona rapid şi eficient la ameninţări informatice prin rezolvarea incidentelor care pun în pericol securitatea informaţiilor, CERT-EU, va colabora strâns cu centrele similare înfiinţate în Statele Membre.

În România, conform prevederilor Agendei Digitale pentru EUROPA 2020, a fost înfiinţat Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO. Acesta asigură elaborarea şi diseminarea politicilor publice de prevenire şi contracarare a incidentelor din cadrul infrastructurilor cibernetice. De asemenea, CERT-RO analizează disfuncţionalităţile procedurale şi tehnice la nivelul infrastructurilor cibernetice, oferă consultanţă altor instituţii şi organizaţii cu privire la securitatea cibernetică. În plus, CERT-RO are misiunea de a centraliza şi actualiza permanent o bază de date cu ameninţări la adresa securităţii cibernetice şi publică pe pagina web ştiri legate de securitatea cibernetică.

Oferind servicii publice preventive şi reactive în domeniul securităţii informatice, CERT-RO contribuie la diminuarea riscurilor şi atenuarea efectelor produse de criminalitatea informatică asupra utilizatorilor de internet.

 

SURSA: CW

Etichete: