Rezumatul discuțiilor de la întâlnirea organizată de Facultatea de Automatică și Calculatoare / UPB

Joi, 14 martie, a avut loc la sediul Facult??ii de Automatic? ?i Calculatoare din cadrul UPB o întâlnire între reprezentan?ii facult??ii ?i reprezentan?i ai ANIS ?i companiilor din industrie cu scopul de a discuta o strategie de colaborare între companii ?i mediul universitar cu accent pe zona de stagii.

Participan?i: Adina Florea, Decan al Facult??ii de Automatic? ?i Calculatoare / UPB, Nicolae ??pu?, Vice-rector al Universit??ii Politehnica, cadre universitare, reprezentan?i ai unor companii din industrie.

ANIS a fost reprezentat? la aceast? întâlnire de Andrei Piti?, Pre?edintele Asocia?iei, ?i de Dan Gârla?u, Vicepre?edinte ANIS responsabil pe probleme de educa?ie.

Agenda  întâlnirii

  1. Identificarea subiectelor comune pe agenda companiilor ?i universit??ilor
  2. Informare despre grupul de lucru ANIS pe educa?ie
  3. Strategie pentru educa?ia pentru proprietate intelectuala a studen?ilor

Detalii despre discu?iile din cadrul întâlnirii se reg?sesc în materialul ata?at.

Concluzii

  • ANIS prin companiile membre împreun? cu reprezentan?ii universit??ii vor lucra pentru a contribui la reformularea legii stagiilor. Vom lucra împreun? cu reprezentan?ii AmCham care au formulat deja un punct de vedere pentru armonizarea modific?rilor propuse.
  • Programul Stagii pe bune va include anun?uri de stagii pe platform? pe toata durata anului universitar, în special în benerficiul studen?ilor la master.
  • Sponsorizare pentru software antiplagiat – de transmis o cerere c?tre membrii ANIS, prin intermediul asocia?iei.
Etichete: , ,