Programe de sprijin pentru IMM-uri, derulate de Ministerul Economiei

Prin amabilitatea Ministerului Economiei / Cabinetul Ministrului Delegat pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri și Turism, dna Maria Grapini, vă informăm despre programele de sprijin pentru IMM-uri derulate în acest moment prin intermediul ministerului.

Puteți regăsi informații detaliate despre aceste programe pe situl Direcției Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii: www.aippimm.ro.

Dacă sunteți interesați de aceste programe, vă invitam să consultați și setul de materiale suplimentare anexate referitoare la cadrul legislativ și respectiv Ghidul solicitantului pentru ajutoarele de minimis.

In funcție de interesul pe care aceste programe îl reprezintă pentru companiile membre ANIS, există posibilitatea de a organiza o întâlnire de informare, cu participarea fie a unor consultanți, fie chiar a reprezentanților ministerului.

  1. Programul de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, având ca obiectiv dezvoltarea sectorului IMM din România, prin înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente;
  2. Programul pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, având ca obiectiv stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani;
  3. Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, având ca obiectiv promovarea unui sistem de informare şi instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora;
  4. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare START, având ca obiectiv creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor;
  5. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, având ca obiectiv intărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă,dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă;
  6. Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (SRL-D), având ca obiectiv stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea accesului tinerilor la sursele de finanţare;
  7. Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, având ca obiectiv facilitarea accesului IMM  la garantare şi creditare, prin acordarea unei linii de credit cu dobândă integral subvenţionată.