Pentru majoritatea angajaților români Pilonul II reprezintă singura formă reală de economisire

Evoluțiile demografice pe termen mediu indică faptul că, în următorii 15 ani, fiecare angajat din România va ajunge să susțină aproximativ 2.5 pensionari. Mai mult, Expert Forum estimează că la orizontul 2040, Pilonul I va acoperi doar 25% din salariul mediu brut pe economie, iar Pilonul II poate suplimenta această sumă cu 10 -15 procente.

În acest context demografic, acum 10 ani, a apărut necesitatea dezvoltării unui sistem de Pensii coerent, bazat pe 3 (trei) piloni de pensii complementari, menit să asigure o stabilitate financiara la vârsta pensionării.

În condițiile în care există o tendință generală de subestimare a nevoilor reale de economisire, pentru majoritatea angajaților români, Pilonul II reprezintă singura formă reală de economisire care oferă garanția absolută asupra contribuțiilor proprii.

Evoluția Fondurilor de Pensii în România a înregistrat “cele mai bune randamente reale (ajustate cu inflația și comisioanele)” într-un panel de 15 state membre UE, pentru perioada 2008-2017[1]. Pilonul II din România ocupă de 3 ani consecutiv această primă poziție în raportul BetterFinance, ceea ce plasează pensiile private pe o poziție fruntașă în categoria instrumentelor financiare de economisire pe termen lung.

Conform unui studiu realizat de BERD la cererea ASF[2], „pilonul II a înregistrat randamente investiționale pozitive de la lansarea sa din 2008.” In plus, așa cum rezultă din studiul realizat de OECD referitor la performanța în termeni reali (ajustați cu inflația) a fondurilor de pensii din 38 de state la nivel global, în perioada 2008-2016, fondurile de pensii din România ocupa locul 2.

Prin mandatul asumat de fondurile de pensii față de participanți, acestea urmăresc o abordare investițională pe termen lung, fiind din acest motiv un investitor strategic în economie.

Dovada o reprezintă faptul ca, 92% din activele de aproximativ 9 mld. EUR ale Pilonului II sunt investite în economia românească, ceea ce face din fondurile de Pensii unul dintre principalii piloni ai dezvoltării economice din România. Totodată, fiind investitori importanți strategici în companii locale și respectiv ai datoriei guvernamentale, aceștia actionează ca un stabilizator al piețelor financiare, cât și ca un actor important al dezvoltării guvernanței corporative în România.

ANIS se alătură mediului de afaceri din România și altor organizații și organisme internaționale care susțin dezvoltarea sau cel puțin menținerea la nivelul actual al sistemului de pensii private lansat în perioada 2007-2008 ca măsură minim necesară pentru îmbunătățirea capacității generale a întregului sistem de pensii de a face față așteptărilor populației active.

 

[1] Studiu realizat de Better Finance, Federația Europeană a Consumatorilor de Produse Financiare („Pension Savings. The Real Return”, 2017)

[2]„Review of the Romanian Private Pension System for the Financial Supervisory Authority”, 2015

Etichete:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *