Oportunităţi în administraţie: soluţii prezentate la Timişoara

Simpozionul de administraţie publică: „Soluţii pentru Dezvoltarea Durabilă a Autorităţilor Publice Locale”, Ediţia 3 Banat şi Oltenia, eveniment organizat de către agenţia BTL Design şi trustul de presă Agora Group, împreună cu Federaţia Autorităţilor Locale din România (FALR),  Asociaţia  Oraşelor  din  România,  Asociaţia Municipiilor din România şi Asociaţia Comunelor din România, a avut loc în Timişoara în data de 14 aprilie 2011.

Evenimentul s-a bucurat de participarea invitaţilor de onoare Dusan Popov – Deputat, Camera Deputaţilor, Parlamentul României şi Niculae Mircovici – Deputat, Camera Deputaţilor, Parlamentul României.
Prima parte a conferinţei a fost deschisă de către Mihaela Tomescu – Director Agenţie CEC Bank Timişoara, care a prezentat oferta CEC Bank de produse şi servicii dedicate pentru Accesarea fondurilor europene: sprijinirea beneficiarilor în acoperirea necesarului de finanţare, experienţa în finanţarea proiectelor din fonduri de pre-aderare, deschiderea a 42 de birouri specializate în acordarea de consultanţă pentru obţinerea fondurilor europene, lansarea recentă a Eurobuletinului CEC Bank – un newsletter lunar despre fondurile europene.
                        
În continuare, Emil Cotuţiu – Şef serviciu, Compartimentul de Dezvoltare Rurală Timişoara, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, a prezentat rezultatele programului de dezvoltare rurală după trei ani de la lansare: „Avem proiecte depuse în valoare de peste 13 miliarde euro, contracte semnate cu o valoare de peste 3,5 miliarde euro şi plăti efectuate către beneficiari de aproximativ 1,8 miliarde euro”.
                         
Veronica Toncea – Director General, Fondul de Garantare a Creditelor Rurale, a vorbit despre garanţiile guvernamentale ca soluţii de creditare în mediul rural, acestea aducând avantaje atât beneficiarilor, cât şi băncii.
                        
Cătălin Mirăuţe – Presales Consultant, GIS Solutions, STAR STORAGE, a pus în valoare soluţiile oferite pentru componenta geospaţială din Administraţia Publică. Astfel, printr-un sistem integrat, se poate obţine transpunerea realităţii din teren, administrarea centralizată, analize şi rapoarte, se pot efectua operaţiuni de monitorizare a cadastrului, infrastructurii rutiere, disciplina în construcţii şi multe altele, direct de pe terminalul conectat la internet: calculator sau telefon mobil.
                           
Adrian Budura – Business Developer Manager, ETA2U, a exemplificat multitudinea de soluţii de suport IT oferite de ETA2U prin studiile de caz ale proiectelor desfăşurate la Primăria Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş, Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara şi la Primăria Oradea. ETA2U a pus la dispoziţie un sistem automat de monitorizare, raportare şi alertare capabil să interacţioneze cu absolut toate elementele infrastructurii IT: realizarea unei zone de acces de tip hot spot pentru deservirea populaţiei cu acces gratuit la internet, transmisii live prin intermediul internetului ale şedinţelor consiliului local, realizarea de conexiuni VPN şi reţele wireless cu acces public, instalarea de camere de monitorizare puncte de interes public care transmit imagini în timp real pe internet http://www.timislive.ro, servicii de securitate prin protejare a reţelei LAN de atacuri informatice prin utilizarea dispozitivelor tip firewall şi altele.
                              
Daniel Kostyal – Relationship Manager Solutions Provider, IBM România, a adus la cunoştinţă participanţilor soluţiile special dezvoltate de către IBM pentru administraţia publică, precum transporturile inteligente (o oportunitate de a reduce congestiile, informarea în timp real asupra situaţiilor din trafic, creşterea productivităţii companiilor de transport public etc.), administraţia locală inteligentă (stimularea economiilor, reducerea timpului şi a costurilor pentru contribuabili etc.), energie şi utilităţi inteligente pentru gestionarea eficientă a cererii şi ofertei, educaţie inteligentă şi telecomunicaţii inteligente pentru interconectarea sistemelor urbane.
                            
Alin Bărbuţ – Director Vânzări, ADEPLAST, a subliniat importanţa reabilitării termice a clădirilor. În aceste sens, ADEPLAST oferă o serie de soluţii: adezivi pentru sisteme termoizolante, finisaje, mortare de asanare, sistem de stocare şi transport a mortarelor uscate cu aplicare mecanizată.
                             
În completare, Marcel Andrei Tolomey – Director sucursala CEC Bank Timişoara, a informat invitaţii cu privire la soluţiile de finanţare pe care le pot obţine pentru reabilitarea termică a locuinţelor. Acestea sunt oferite pe o perioadă de 60 de luni, acoperind max. 90% din devizul de executare a lucrărilor, dar nu mai mult decât echivalentul în lei, inclusiv TVA a 1.850 EUR/camera de locuit, iar contribuţia proprie trebuie să fie de min. 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor din devizul general.
                         
Evenimentul a fost promovat cu ajutorul partenerilor media Craiova.ro, PRWave, Wall-street.ro, Startup.ro, PRWave Directory, MediaLook, Agora News, IT Trends.
                          
Sursa: Agora
Etichete:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *