Outsourcing Guide Romania

V? anun??m ini?iativa independent? a German Outsourcing Association de a publica în luna februarie un ghid despre pia?a de servicii IT ?i BPO din România, în cadrul unui proiect axat pe destina?ii de outsourcing. Se caut? companii IT orientate spre export, care doresc s? î?i publice profilul companiei ?i detaliile de contact.

Aceasta este o oportunitate unic? de a fi cunoscu?i de prospec?i din Europa ?i de pe alte pie?e ?int? la nivel mondial. În plus, ajuta?i la consolidarea imaginii pozitive a României ca destina?ie preferat? pentru ITO.

Pute?i contribui la aceast? ini?iativ? prin publicarea unui studiu de caz neutru, o sponsorizare sau includerea profilului de companie in material. Membrii ANIS beneficiaz? de 25 % reducere din costuri. Aceast? ini?iativ? nu este comercial?, câ?tigurile dobândite vor fi investite în distribu?ie. Pentru informa?ii suplimentare consulta?i acest document.

Pentru aplicare sau detalii adi?ionale îl pute?i contacta pe dl. Stephan Fricke, s.fricke@outsourcing-verband.org.