Noerr: Propuneri de lege și scheme de ajutor de stat, pe rol în acest moment

Propuneri legislative aflate in dezbaterea Parlamentului Romaniei

1. Proiect de lege privind crearea unui cadru favorabil dezvoltarii de microintreprinderi

Prin acest proiect de lege se urmareste oferirea in cadrul programului Start-up pentru tineri, a spatiilor de birouri necesare desfasurarii activitatii firmai in primul an de activitate, fara perceperea de chirii pe parcursul aceluui an. In acest scop statul va infiinta Centre de Afaceri pentru tineri , in administrarea Ministerului Economiei Nationale.

In sensul prezentului proiect de lege se considera microintreprinderi noi acele intreprinderi care nu au mai mult de 6 luni de la infiintare.

Conditiile pentru intreprinzatorii tineri sunt dupa cu urmeaza:

Solicitantul cu varsta pana in 35 de ani care doreste un punct de lucru pentru microintreprindere se adreseaza cu o cerere Ministerului Economiei pentru alocarea unui spatiu;

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

 • plan de afaceri;
 • cazier fiscal al intreprinzatorilor din care sa rezulte ca nu au datorii la stat;
 • CV pentru fiecare asociat/actionar
 • veniturile realizate in primele luni de la infiintare;
 • actele firmei

Obligatiile intreprinzatorului sunt:

 • sa angajeze cu contract de munca cel putin 3 angajati in cursul anului in care beneficiaza de spatiu;
 • sa pastreze in bune conditii dotarile centrelor de afaceri.

2. Proiect de lege pentru completarea Ordonantei de Urgenta nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori

 Proiectul de act normativ introduce conditii mai favorabile pentru consumatori in  contractele de credit si anume:

 • rambursarea totala sau partial anticipata a creditelor si dobanzilor aferente creditelor utilizate sa se poata efectua in moneda in care s-a acordat creditul, in moneda de referinta a creditului  sau in lei, in functie de optiunea titularului creditului;
 •  recalcularea se va face la solicitarea clientului;
 • valoarea creditului de rambursat, prin recalcularea in lei se determina prin inmultirea soldului creditului cu cursul de schimb mediu lunar stabilit de BNR, al monedei in care s-a acordat creditul  sau moneda de referinta a creditului , din luna in care s-a incheiat contractul de credit.

Proiect de lege in dezbatere publica privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si profesionisti

Proiectul de act normativ transpune in legislatia nationala prevederile Directivei nr. 2013/11/UE in scopul crearii cadrului juridic necesar pentru ca reclamatiile impotriva profesionistilor sa poata fi prezentate voluntar de catre consumatori  entitatilor care aplica proceduri de solutionare alternativa a litigiilor (“SAL”) intr-un mod independent, impartial, transparent, eficace si rapid si care asigura acelasi grad de protectie in toate statele membre.

Scheme de ajutor

 1.O nouă schemă de ajutor de stat disponibilă pentru investiții cu impact major în economie

Guvernul României continuă stimularea investiţiilor cu impact major în economie printr-o nouă schemă de ajutor de stat, publicată pentru dezbatere in data de 10 septembrie 2014.

Prin această schemă de ajutor de stat vor fi finanțate investiţii cu o valoare minimă de 10 mil. EUR, iar costurile eligibile sunt reprezentate de achiziţia/realizarea de active corporale şi necorporale, precum şi de cheltuielile legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei iniţiale.

Cu mici excepții, valoarea ajutorului de stat aprobat este de 50% din valoarea costurilor eligibile. Bugetul maxim al schemei este de 600 mil. EUR şi poate fi folosit pentru investiții în perioada 2015-2023.

Sugestii de modificare se pot trimite în următoarele 10 zile, iar schema va deveni efectivă foarte curând. Noerr vă va ţine la curent cu detalii privind publicarea schemei de ajutor în formă finală şi începerea primirii aplicaţiilor de către Ministerul Finanţelor Publice.

2. Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism anunţă lansarea unei scheme de ajutor de minimis cu subvenţii pentru crearea de locuri de muncă la microîntreprinderi şi IMM-uri.

Schema de minimis este instituită în cadrul proiectelor vizând crearea de locuri de muncă pentru tineri, pe regiuni de dezvoltare, şi are ca obiectiv dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar şi terţiar în 2014, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă în vederea creşterii ratei de ocupare în rândul tinerilor integraţi la primul loc de muncă după absolvire.

Absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar sunt absolvenţii cu certificat de absolvire cu sau fără diplomă de bacalaureat/adeverinţă de bacalaureat, precum şi absolvenţii cu certificat de absolvire ai şcolilor de arte şi meserii, şcolilor profesionale.

Absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ terţiar sunt absolvenţii de studii superioare cu certificat de licenţă/master/doctorat cu sau fără diplomă de licenţă/master/doctorat.

Condiţii de acordare a ajutorului de minimis

 •  Ajutorul de minimis se acordă sub formă de sume nerambursabile pentru acoperirea cheltuielilor salariale complete cu angajaţii noi în limita a 1575 de lei/lună pentru studii medii şi 2328 de lei/lună pentru studii superioare, pe o perioadă de minimum şase luni şi cel mult 12 luni.
 •  Valoarea maximă a subvenţiei acordate pentru plata salariului net este de 900 de lei/lună pentru studii medii şi 1300 de lei/lună pentru studii superioare.
 •  Numărul maxim orientativ de posturi care vor face obiectul subvenţionării este de trei pentru microîntreprinderi, şapte pentru întreprinderi mici şi 15 pentru intreprinderi medii.

Durata schemei este de 12 luni de la semnarea contractelor de finanţare pentru proiectele aprobate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1407/2013.

Un IMM poate încheia un singur contract pe toată perioada de implementare a proiectului, care poate fi modificat prin acte adiţionale, cu respectarea prevederilor ghidului solicitantului – condiţii specifice.

IMM-ul are obligaţia menţinerii posturilor subvenţionate după finalizarea perioadei de acordare a subvenţiei, pentru o durată cel puţin egală cu perioada de acordare a subvenţiei.

Pe site-ul Departamentului găsiţi şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ solicitanţii pentru a putea beneficia de acest ajutor de minimis.

Schema de minimis este instituită în cadrul următoarelor proiecte POSDRU pe care DIPIMM le implementează în calitate de Beneficiar

3. Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism acorda alocatii financiare nerambursabile  prin O.T.I.M.M.C in  carui raza de competent isi are sediul social, intreprinzatorul debutant in afaceri, reprezentand cel mult 50% dar nu mai mult de 10.000 EUR sau echivalentul in lei  din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Alocatiile se acorda in limita bugetului Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism.

De asemenea  se pot acorda si alte facilitati ca de exemplu scutirea de la plata contributiilor sociale datorate de angajatori  pentru veniturile aferente timpulu lucrat de cel mult 4 salariati, angajati pe o perioada nedeterminata, scutirea la plata taxelor de inamatriculare la Reg. Coemrtului pentru microintreprinderi etc.

Autori:

Cristina Stamboli, Senior Associate, Noerr
Cristian Dima,  Auditor, Financial Advisor, Noerr Finance & Tax

*Disclaimer: Informaţiile din acest newsletter nu înlocuiesc consultanţa în cazuri individuale.