Modificarea regulilor de TVA cu privire la locul prestării serviciilor de telecomunicații, televiziune, radiodifuziune și servicii prestate pe cale electronică și mini-ghișeul unic

Prin amabilitatea colegilor de la KPMG Romania va transmitem, mai jos, un articol despre modificarile normelor TVA pentru statele membre UE.

Începând cu 1 ianuarie 2015, societățile ce prestează servicii de telecomunicații, televiziune, radiodifuziune și servicii prestate pe cale electronică către persoane neimpozabile în mai multe state membre UE vor fi direct afectate de modificările normelor TVA privind locul prestării serviciilor, având obligația de a colecta TVA din Statul Membru în care este stabilit beneficiarul.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2015, prestările de servicii de telecomunicații, televiziune, radiodifuziune și servicii prestate pe cale electronică către clienți persoane neimpozabile (persoane fizice, ONG-uri, instituții publice) vor fi impozabile din punct de vedere al TVA în Statul Membru unde este stabilit beneficiarul. Regulile actuale prevăd impozitarea acestor servicii în statul unde este stabilit prestatorul, însă începând cu 1 ianuarie 2015, serviciile vor fi impozabile la locul unde vor fi consumate (în statul beneficiarului). Această modificare reprezintă ultima etapă a pachetului de TVA implementat la 1 ianuarie 2010 ce a introdus noi reguli cu privire la locul prestării serviciilor.

Cu alte cuvinte, prestatorii de servicii de telecomunicații, televiziune, radiodifuziune și servicii prestate pe cale electronică către clienți persoane neimpozabile vor fi obligați să colecteze și să plătească TVA din statul unde este stabilit beneficiarul. De exemplu, un furnizor de software (pus la dispoziție clienților săi pe un website) din România ce până în 2014 a aplicat 24% TVA pentru serviciile sale indiferent de statul unde erau stabilite persoanele fizice către care își vindea produsele, începând cu 1 ianuarie 2015 va colecta și va plăti TVA din statul unde este stabilit beneficiarul.

Implementarea acestor modificări va genera noi provocări pentru societățile ce prestează servicii de telecomunicații, televiziune, radiodifuziune și servicii prestate pe cale electronică către persoane neimpozabile. În primul rând, acestea vor trebui să stabilească și să identifice locul de prestare a serviciilor (locul de stabilire a beneficiarilor) și în al doilea rând, vor trebui sa aibă în vedere regulile de TVA aplicabile în celelalte state membre UE în ceea ce privește cotele de TVA, emiterea facturilor, exigibilitatea și faptul generator al TVA și așa mai departe (e.g. în Spania există o cotă redusă de TVA pentru e-books, există o cotă redusă pentru prestările efectuate în anumite insule grecești, etc.).

Mai mult, conform regulilor generale din punct de vedere al TVA, aceste modificări ar presupune înregistrarea furnizorilor în scopuri de TVA în toate statele membre în care prestează astfel de servicii și aplicarea tot atâtor cote de TVA. Practic, aceste reguli duc la interacțiunea cu administrații fiscale din mai multe state membre UE, ceea ce ar reprezenta pentru furnizori o povară administrativă semnificativă.

Totuși, pentru a evita înregistrarea în scopuri de TVA a furnizorilor de servicii de telecomunicații, televiziune, radiodifuziune și servicii prestate pe cale electronică în toate statele membre unde sunt stabiliți beneficiarii persoane neimpozabile, de la 1 ianuarie 2015 persoanele impozabile din România care prestează astfel de servicii vor putea opta pentru aplicarea mini-ghișeului unic (M1SS).

Mini-ghișeul unic este un regim de TVA opțional ce facilitează respectarea obligațiilor fiscale a furnizorilor de servicii de telecomunicații, televiziune, radiodifuziune și servicii prestate pe cale electronică către clienți persoane neimpozabile. Aceasta măsura de simplificare presupune evitarea înregistrării în fiecare stat membru al beneficiarului (stat membru de consum) prin declararea TVA datorate în aceste state prin intermediul unui portal web, într-un singur stat membru de identificare.  Mai exact, în cadrul acestui regim, contribuabilii români care desfășoară astfel de activități, vor putea depune pe cale electronică, în România, o declarație consolidată în care vor declara TVA datorată pentru serviciile de telecomunicații, televiziune, radiodifuziune și servicii prestate pe cale electronică către persoane neimpozabile din UE.

Totuși, aplicarea acestui regim nu îi scutește pe acești prestatori de aplicarea cotelor și regulilor de TVA corecte.

În concluzie, începând cu 1 ianuarie 2015, deși nu neapărat semnificativ mai împovărător din punct de vedere al declarațiilor care trebuie depuse și plăților de TVA către autoritățile fiscale, noile reguli de TVA aduc multe întrebări și generează schimbări semnificative ale sistemului informatic sau ale modalităților de gestiune a tranzacțiilor desfășurate cu persoane neimpozabile, pentru a asigura raportări corecte și complete către 28 de autorități fiscale diferite. Prin urmare, vă recomandăm să alocați acestui subiect atenția corespunzătoare, pentru a evita orice neplăceri în noul an!

Autor

Raluca Fratila (Cristea), Senior Manager, Indirect Taxation Services, mcristea@kpmg.com

Etichete: , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *