Ministrul Comunicaţiilor a participat la lucrările COMPET

În perioada 2-3 februarie 2012, Ministrul Comunicaţiilor, Valerian Vreme, a participat la Copenhaga, Danemarca, la lucrările Consiliului informal al Uniunii Europene – Competitivitate (COMPET), organizat sub egida Preşedinţiei daneze a Uniunii Europene.

Reuniunea informală a Consiliului de Miniştri în domeniul competitivităţii a avut ca temă de dezbatere Piaţa Unică Digitală. Principalul obiectiv al Consiliului informal de Competitivitate de la Copenhaga este de a ajunge la un cadru comun de înţelegere a celor mai importante acţiuni concrete necesare la nivelul UE. Temele de discuţie din cadrul evenimentului de la Copenhaga au vizat două subiecte importante: Cum să dezvoltăm furnizarea de servicii şi bunuri online în cadrul Pieţei Digitale Unice şi Cum putem întări/consolida cererea de servicii şi bunuri online?
În România, acţiunile Agendei Digitale au fost prevăzute în Strategia de informatizare a României 2011-2020. Furnizarea serviciilor guvernamentale şi administrative de calitate pentru cetăţeni, operatori economici şi utilizatori din administraţia centrală sau locală, îmbunătăţirea eficienţei sectorului public, reducerea costurilor, simplificarea operaţiunilor, reprezintă scopurile principale ale strategiei şi programului de acţiuni, sistemul de e-guvernare fiind pilonul principal al societăţii informaţionale şi unul dintre pilonii principali ai societăţii bazate pe cunoaştere.
„Avem ţinte ambiţioase cum ar fi creşterea calităţii, eficienţei şi gradului de utilizare a serviciilor publice, simplificarea procedurilor administrative şi creşterea transparenţei în actul guvernamental. Nu putem vorbi de consolidarea cererii de servicii şi bunuri online la nivelul Pieţei Digitale Unice fără a realiza mai întâi intern această consolidare; desigur, dezvoltarea proiectelor de e-Guvernare naţională va fi coordonată cu proiectele de guvernare electronică paneuropene”, a declarat ministrul Valerian Vreme.
De asemenea, ministrul comunicaţiilor a afirmat că Punctul unic de contact (PCU), lansat de curând şi care este funcţional din punct de vedere tehnic, va putea oferi cât mai multe servicii electronice,  inclusiv servicii transfrontaliere, fiind una din principalele pârghii prin care va fi impulsionată  dezvoltarea cererii în Piaţa digitală unică.
În cadrul întâlnirii, România a lansat propunerea privind organizarea la Bucureşti a unei Conferinţe regionale în cadrul căreia Statele Membre participante să aibă posibilitatea de a prezenta modele de colaborare şi bune practici.
SURSA: Computerworld
Etichete: