Studiul Oracle dezvăluie necesitatea unei revoluţii în domeniul energiei pentru a discuta în 2050 de o economie cu amprentă redusă de carbon

Cercetarea, realizată de The Future Laboratory şi care a implicat un grup global de experţi, evidenţiază problemele din domeniul electricităţii cărora trebuie să le răspundem şi tendinţele care se vor interconecta pentru a transforma în realitate reţelele inteligente şi energia inteligentă.

●      În parteneriat cu The Future Laboratory, companie de consultanţă în analiza tendinţelor viitorului, Oracle lansează Future of Energy, un studiu despre rolul pe care îl vor juca reţelele inteligente în atingerea obiectivelor de eficienţă energetică stabilite de strategia Low Carbon 2050 a Uniunii Europene (EU), care cere ca, până în 2050, emisiile de gaze cu efect de seră să fie reduse cu 80-95%, atingând nivelurile existente în 1990. Raportul evidenţiază problemele din domeniul electricităţii care trebuie abordate în următorii 40 de ani şi tendinţele care se vor combina pentru a obţine decarbonizarea industriei şi a societăţii.

●      Future Laboratory a recrutat un grup de experţi din regiunea Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (EMEA), printre care Hans Martens (European Policy Commission), Will Pearson (Eurasia Group) şi Monika Stajnarova (BEUC) pentru a examina cum pot fi îndeplinite ţintele de reducere a emisiilor de carbon până în 2050 prin intermediul investiţiilor comerciale, al implicării consumatorilor şi leadership politic. De asemenea, experţii au oferit propriile păreri despre rolul pe care îl va juca tehnologia în drumul către un viitor cu energie inteligentă.

●      Studiul afirmă că politicile „imboldurilor” şi arhitecturile de opţiuni au fost introduse de către guverne şi companiile de utilităţi pentru a încuraja o eficienţă energetică crescută la îndeplinirea obiectivelor. Acestea includ:

○    Câştigarea sprijinului clienţilor prin oferirea de stimulente pentru a ajuta la reducerea cerinţelor energetice plasate pe reţea de către utilizatorii domestici

○    Introducerea legislaţiei care să promoveze schimbarea

●      Raportul afirmă că reţelele inteligente care pot integra tehnologii curate – energia eoliană şi cea solară – şi de asemenea care pot alinia eficient oferta şi cererea de energie vor juca un rol important în obţinerea decarbonizării. În plus, datele vor fi la fel de importante ca energia în reţeaua energetică a viitorului şi interpretarea cu succes a acestor date va avea un rol central în protecţia siguranţei energetice. Va fi ne! voie şi de folosirea tehnologiei informaţiei ca să strângem date pentru a asigura transformarea domeniului energetic.

●      Future Laboratory a identificat o serie de zone tehnologice cheie care vor juca un rol important în satisfacerea creşterii cererii de electricitate, iar acestea includ:

○    Oferirea de surse de electricitate solide în mod special, datorită trecerii economiilor la o dependenţă şi mai ridicată de tehnologia digitală

○    Folosirea instrumentelor avansate de gestiune pe partea de cerere pentru a încuraja balansarea încărcării în alte perioade decât cele de vârf

○    Implementarea unor sisteme inteligente de informaţii care pot răspunde aproape în timp real pentru a permite stabilirea dinamică a preţurilor, oferind clienţilor preţuri la electricitate diferenţiate în timp real

○    Disponibilitate rapidă a datelor despre consumatori şi a tarifelor dinamice la  energie pentru a încuraja dezvoltarea unor noi modele de afaceri, a favoriza competiţia şi a schimba peisajul competiţional

●      Cu toate acestea, studiul a confirmat că există o serie de vulnerabilităţi care afectează adoptarea reţelei inteligente, cum ar fi lipsa de investiţii în creşterea gradului de conştientizare a consumatorilor şi în educaţie, nevoia de a asigura intimitate şi securitate de un capăt la celălalt şi inexistenţa unor standarde fixe şi comune

●      Experţii care au contribuit la realizarea studiului sunt de părere că adopţia rapidă a automobilelor electrice va avea un impact dramatic asupra reţelei inteligente prin stimularea investiţiilor în infrastructură, încurajarea de noi servicii şi promovarea conştientizării de către public şi a implicării acestuia în propriul consum energetic

●      Concluzia Future of Energy este că obiectivele de securitate energetică, emisiile reduse şi creşterea economică continuă, asumate pe scară largă, depind de dezvoltarea unei reţele inteligente care poate să ofere eficienţă energetică şi răspuns la cerere, dar şi integrarea unor surse de energie variabile şi care pot fi reînnoite.

SURSA: Oracle

Etichete: