Studiu de piata „Provocările raportărilor financiare ale corporaţiilor” realizat de Oracle si Accenture

Un studiu recent realizat de Oracle şi Accenture relevă faptul că raportarea financiară ineficientă duce la costuri crescute şi îngreunează luarea deciziilor

·         Studiul publicat de Oracle şi Accenture dezvăluie faptul că majoritatea companiilor din lumea întreagă au făcut investiţii substanţiale în sistemele de raportare financiară destinate îmbunătăţirii proceselor de închidere a exerciţiului financiar, raportare şi depunere a documentelor. Totuşi, investiţiile au fost făcute ad-hoc, soluţiile dovedindu-se a fi ineficiente, constatându-se şi o lipsă de transparenţă, calitate şi încredere în datele financiare.

·         Studiul intitulat „Provocările raportărilor financiare ale corporaţiilor” evidenţiază faptul că organizaţiile nu înţeleg pe deplin costul raportărilor financiare, 60% dintre profesioniştii din domeniul financiar neputând să identifice costul total.

·         Raportul sugerează faptul că organizaţiile trebuie să-şi schimbe strategiile de investiţii pentru a evita costurile crescute, raportarea financiară ineficientă şi nerespectarea termenelor limită importante, atât interne, cât şi externe.

·         În cadrul raportului, realizat de Dynamic Marketsau fostintervievaţi 1.123 de profesionişti din domeniul financiar din companii mari din 12 ţări, inclusiv Marea Britanie, SUA, Franţa, Germania, Rusia şi Spania.

Repere din raport

·         În căutarea schimbării: Companiile au recunoscut nevoia de a investi în noi sisteme de raportare financiară pentru a face faţă provocărilor legate de eficienţă. 82% dintre companiile examinate au făcut schimbări de-a lungul ultimilor trei ani la nivelul proceselor de închidere financiară, raportare şi depunere a rapoartelor. În acest interval, 47%au investit substanţial în cel puţin una dintre aceste trei zone, în ultimele 12 luni.

·         Investiţii ineficiente: 12% dintre companiile studiate au investit în doar una din cele trei faze de raportare financiară (închidere financiară, raportare şi depunerea documentelor); 10% au investit în două; 25% au investit în toate trei.În ciuda acestor investiţii, calculul tabelar (72%) şi e-mailurile (68%) sunt încă folosite în activitatea curentă pentru a urmări şi a gestiona raportarea, ceea ce sugerează că noile investiţii nu se ridică la înălţimea aşteptărilor.

·         Costuri şi incertitudine crescute: 21% dintre echipele financiare au observat creşteri de costuri de-a lungul proceselor de închidere şi raportare financiară şi depunere a documentelor. Important de subliniat este că situaţia este atât de puţin transparentă încât managerii din funcţia financiară nu pot să înţeleagă pe deplin impactul financiar/implicaţiile în costuri ale gestionării şi publicării rezultatelor financiare ale companiei lor, 60%dintre respondenţi recunoscând că nu cunosc costul total al gestionării şi publicării rezultatelor financiare.

·         Provocări continue: Din cauza sistemelor de raportare inadecvate, majoritatea companiilor au raportat că încă se confruntă cu probleme importante la raportarea financiară. 68%dintre respondenţi au recunoscut că au o transparenţă necorespunzătoare a proceselor de raportare, în timp ce 84%dintre directorii financiari au declarat că li se pare dificil să controleze calitatea datelor financiare pe fluxul de raportare, evidenţiind că ar trebui acordată atenţie suplimentară la gestiunea performanţei.

·         Eficienţă diminuată: Datele imprecise şi puţin transparente fac echipele financiare să se confrunte cu provocări semnificative, dintre care nu puţine sunt cele legate de cât de eficient îşi pot face treaba profesioniştii în domeniul finanţelor. 71%dintre directorii financiari cred că eficienţa lor este limitată într-o anumită măsură de problemele legate de analiza datelor.

·         Termene limită nerespectate: Incapacitatea de a aduna şi de a analiza eficient datele are de asemenea un impact asupra afacerii în ansamblu. Din cauza modificărilor de ultim moment din planul de conturi, 15% companiile globale nu au respectat termenele obligatorii de depunere a documentelor, supunând companiile lor la riscul sancţiunilor financiare şi al posibilităţii influenţării valorii acţiunilor.

·         Abordarea provocării: Companiile continuă să ia măsuri de îmbunătăţire a metodelor de raportare financiară, 86%dintre companii fiind înclinate să facă o investiţie semnificativă în următorii cinci ani. 46%dintre companii sunt pe punctul de a revizui toate cele trei faze ale raportării, o abordare care ar putea rezolva multe dintre provocările cu care se confruntă la momentul actual şi ar aduce procesele de raportare în conformitate cu aşteptările de performanţă.

Citate relevante

·         John O’Rourke, Vice President EPM Product Marketing la Oracle, a declarat: „Reiese clar din raport că organizaţiile sunt conştiente că raportarea financiară trebuie să se schimbe. Vestea bună este că multe fac ceva pozitiv în această privinţă prin faptul că investesc în noi sisteme de raportare. Totuşi, se pare că aceste investiţii sunt la momentul actual prea fragmentate şi sporadice pentru a se obţine efectul dorit. Pentru organizaţiile care tot mai caută să investească, sfatul nostru este clar. Acordaţi-vă timp pentru a găsi o soluţie cu adevărat eficientă care poate rezolva problemele de integritate a datelor şi optimiza procesele. Făcând acest lucru, organizaţiile financiare pot fi mai eficiente, în timp ce acurateţea se poate îmbunătăţi şi rapoartele pot fi finalizate la timp.”

·         Scott Brennan, Executive Director, Accenture Finance & Enterprise Performance Consulting Group, a declarat: „Aceste rezultate reflectă ceea ce vedem şi trăim şi sunt reprezentative pentru modul în care companiilor li se pare tot mai necesar ca astăzi, în epoca volatilităţii, să investească în gestiunea performanţei. Cei care tind să fie cei mai fericiţi cu rezultatele gestiunii performanţei la nivel enterprise sunt cei care au o viziune – aceştia înţeleg strategia companiei; au o înţelegere clară a indicatorilor pe care trebuie să-i monitorizeze şi cunosc importanţa integrării unei soluţii EPM la nivel de companie.”

 

SURSA: ORACLE

Etichete: