Soluţii inteligente IBM pentru mediul de afaceri şi directorii financiari

IBM România a organizat ieri un eveniment de referinţă, denumit „Business Forecasting in Turubulent Times”, dedicat comunităţii Directorilor Financiari din România (CFOs). Cu această ocazie au fost menţionate soluţiile IBM pentru managementul riscului, planificare şi bugetare, predicţie şi automatizare.

Specialiştii IBM şi factorii de decizie din domeniul financiar au prezentat cele mai noi soluţii de planificare, analiză şi raportare, astfel încât directorii financiari să poată crea prognoze de business fiabile şi actuale, pentru a alinia costurile de operare cu noile niveluri ale activităţii de business. De asemenea, au fost expuse cele mai noi aplicaţii ce pot fi implementate pentru a eficientiza din punct de vedere financiar operaţiunile unei organizaţii şi pentru a reduce timpul de reacţie faţă de riscurile interne şi externe în ceea ce priveşte profitul, bilanţul şi lichidităţile.

Evenimentul a venit în întâmpinarea nevoilor directorilor financiari ce se confruntă astăzi cu incertitudini în ceea ce priveşte perspectivele de business şi de redresare economică. În această perioadă aceştia trebuie să dispună de modalităţi de prognoză şi de control necesare pentru a genera profit şi o creştere a veniturilor şi a rentabilităţii capitalului investit, reducând riscurile şi costurile operaţionale.

Prognozare, Planificare şi Soluţii de Bugetare
Planificarea – fie că vorbim de bugetare, estimări sau viziuni pe termen lung – este o componentă esenţială în strategia oricărei companii care vrea să valorifice la maxim condiţiile pieţei şi concurenţei; dar nevoia de precizie şi de acurateţe este cu atât mai acută în vremuri incerte din punct de vedere economic.
IBM transformă radical procesele de planificare, bugetare şi prognozare economică. În ceea ce priveşte soluţiile de prognozare, IBM excelează în furnizarea unei vizibilităţi imediate în privinţa necesităţilor de resurse şi performanţă de business viitoare. Această soluţie oferă scenarii analitice posibile pentru toţi factorii de decizie implicaţi şi facilitează luarea deciziilor în întreaga organizaţie. Cu capabilităţile administrative distribuite, această soluţie permite localizarea responsabilităţii pentru procesele de planificare specifice diferitelor departamente de business, aplicaţii şi arii geografice – toate acestea într-un singur mediu securizat de planificare. Cu o întreagă gamă de procese de planificare conectate la sistemele operaţionale principale, specialiştii şi analiştii economici pot identifica noi oportunităţi de business, pot creşte marja de profit şi au posibilitatea de a administra mai eficient capitalul companiei.

Soluţiile IBM de planificare, bugetare şi prognozare facilitează implementarea celor mai bune practici economice, precum planificări automatizate, prognoze cât mai exacte şi analize de rentabilitate, toate acestea constituind parte integrantă a proceselor de planificare. Astfel, sarcinile departamentelor financiare sunt gestionate proactiv pentru îmbunătăţirea performanţelor companiei.
Fiecare companie se vede obligată să valorifice resursele limitate pentru a-şi putea continua creşterea şi dezvoltarea în modul cel mai eficient cu putinţă. Dar pentru a reuşi să facă asta, este nevoie de mult mai multă atenţie acordată analizei şi modelării în timp real, cât şi de vigilenţă crescută pentru a monitoriza activ situaţia şi a-şi adapta mereu abordarea.
IBM are soluţiile şi expertiza care pot transforma procesul de planificare dintr-un exerciţiu lent şi greoi într-un instrument flexibil care îmbină prognozarea cu calibrarea obiectivelor pentru a produce o strategie de creştere perfect ajustată.

 

SURSA: CW

Etichete: