Soluţii IBM pentru un învăţământ superior mai eficient

IBM România a organizat dezbaterea„Smarter Education for Economic Development”, cu ocazia căreia reprezentanţi ai universităţilor cu profil tehnologic, economic şi de ştiinţe fundamentale au asistat la susţinerea de către specialiştii IBM a unor prezentări ce au vizat soluţiile pentru sisteme informatice integrate, bazate pe tehnologii de înaltă performanţă (HPC, Cloud) şi pe arhitecturi deschise, cu inteligenţă distribuită. Aceste tehnologii vor permite instituţiilor de învăţământ superior îmbunătăţirea procesului educaţional, atingerea de performanţe superioare în cercetarea ştiinţifică şi o mai bună gestionare a resurselor materiale.

Cu această ocazie, la Universitatea din Piteşti au fost prezentate Programe de Cercetare şi Dezvoltare derulate în cadrul Iniţiativei Academice IBM, soluţii software IBM pentru o universitate modernă şi soluţii analitice şi de optimizare (BAO) dezvoltate de IBM pentru susţinerea deciziilor în cadrul diferitelor organizatii.
Experienţa de peste 100 de ani în crearea industriei de TI conferă IBM expertiza şi capacitatea de dezvoltare de soluţii pentru transformarea/modernizarea instituţiilor de învăţământ superior; IBM este lider în definirea de standarde deschise, interoperabile pentru educaţie ce asigură un cadru pentru soluţii multi-vendor destinate şcolilor, colegiilor şi universităţilor.

IBM este promotorul iniţiativei naţionale „Educaţie pentru Dezvoltare Economică”, ce poate asigura performanţe în organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ superior. Această iniţiativă se bazează pe premise certe:
• Educaţia generează o creştere economică mai mare;
• Rata angajării creşte, rata de şomaj scade pentru persoanele cu nivel mai înalt de educaţie (cererea pentru personal cu calificare înaltă va continua să crească [cu 11% pe an], în timp ce cererea şi locurile de muncă pentru cei cu calificări joase descresc continuu);
• Tot mai multe joburi vor necesita învăţare pe toată durata vieţii (LLL) şi reactualizare continuă a cunoştinţelor şi competenţelor;
• Educaţia are importanţa critică pentru inovare – motorul creşterii economice şi al standardelor de viaţă;
• Cu un management, un sistem de măsurare şi procese [didactice şi de cercetare ştiinţifică] mai bune se estimează că eficienţa sistemului de educaţie superioară poate fi crescută cu 20% – 25%.

Materializarea iniţiativei naţionale „Educaţie pentru Dezvoltare Economică” poate avea loc, în viziunea IBM, prin crearea de Centre de servicii partajate la nivelul universităţii, care asigură, printr-o abordare centrată pe student:
• Creşterea calităţii procesului de învăţământ [continut digital, e-learning, învăţământ hands-on, on demand, instruire personalizată, flexibil, managementul cunoştinţelor, managementul parcursului de instruire (trasabilitate student), managementul schimbării în sistemul de instruire şi al dezvoltării profesionale a titularilor de discipline, Registrul matricol al universităţii – Managementul performanţei în educaţie (soluţie şi tehnologie IBM)];
• Creşterea calităţii şi eficienţei cercetării ştiinţifice [mediu de cunoaştere, colaborativ, ancorat în standarde eu27 şi mondiale, managementul etapelor de activitate şi al rezultatelor/programelor de C-D/transferului tehnologic/ drepturilor de proprietate intelectuală – Managementul cercetării academice (soluţie şi tehnologie IBM)];
• Eficienţă în administraţie [management resurse, sisteme financiar-contabil / achiziţii / personal-salarizare, investiţii, furnizori, arhivă – Managementul resurselor şi al administraţiei instituţiei (soluţie şi tehnologie IBM)].

Un sistem informatic integrat al unei universităţi, bazat pe tehnologii IBM, cuprinde: 
a) Platforma Cloud computing;
b) O platformă software integrată pentru sistem şi servicii educaţionale;
c) Asistenţă tehnică pentru conectarea resurselor de tehnică de calcul existente la platforma Cloud;
d) Asistenţă tehnică pentru definirea soluţiei de management al resurselor universităţii şi al serviciilor de administraţie;
e) Suport pentru implementarea unui program academic Information Systems [structura program, curricula, conţinut digital, laboratoare cu tehnologii software IBM, integrare în sistem de e-learning];
f) Suport pentru implementarea unui program academic Service Science personalizat [structura program, curricula, conţinut digital, laboratoare cu tehnologii software IBM, integrare în sistem de e-learning]
g) Training personal didactic şi administrativ.

IBM s-a angajat în colaborarea cu instituţiile academice pentru a contribui la transformarea procesului de învăţământ într-un mediu educaţional inteligent care se concentrează asupra rezultatelor pozitive şi de succes ale fiecărui student. În prezent, IBM colaborează cu peste 250 de universităţi din întreaga lume pentru a oferi diplome specializate in domeniul Stiintei, Managementului si Ingineriei – Service Science, Management and Engineering (SSME). Aceasta este o disciplină academică nouă, implementată în 50 de ţări, care combină noţiuni de business şi tehnologie şi este focusată pe sistemele complexe de servicii specifice tuturor domeniilor industriale.

În ultima perioadă se adoptă tot mai frecvent utilizarea mediilor cloud şi HPC, care deschid noi oportunităţi pentru dezvoltare de soluţii şi inovare a proceselor de business pentru creare de valoare. În asociere cu tendinţe actuale precum instrumentare, interconectare, reţele sociale, dispozitive inteligente, aplicaţii pentru dispozitive mobile, digitalizare a datelor, mediul cloud devine un catalizator pentru transformarea modelelor de business. În prezent, discuţiile referitoare la mediul de business sunt orientate către soluţii de implementare specifice mediului cloud. Cu ajutorul tehnologiei cloud computing şi a virtualizării companiile pot oferi servicii administrative mai eficiente şi utile mai multor instituţii. Aceste medii partajate de servicii pot creşte fiabilitatea şi calitatea serviciilor în timp ce costurile sunt diminuate prin colaborarea cu partenerii de afaceri. Tehnologia cloud a fost implementată de multe companii mici şi mijlocii datorită potenţialului de a reduce semnificativ costurile, dimensiunile şi ineficienţa sistemelor IT supraîncarcate.

 

SURSA: CW

Etichete: