Socrate+ şi SocrateOpen, adaptate pentru Declaraţia 394

Soluţiile ERP dezvoltate de BITSoftware – Socrate+ şi SocrateOpen – respectă noile reglementări referitoare la Declaraţia 394 impuse prin Ordinul ANAF 3596/2011. Astfel, datele necesare declaraţiei sunt pregătite în Socrate+, respectiv SocrateOpen, şi exportate în format xml. Acest fişier se validează cu aplicaţia indicată de ANAF şi tot cu aceasta se va face exportul în formă finală, care se va depune electronic sau pe suport informatic.

Ordinul 3596/2011 stabileşte o nouă perioadă de raportare, precum şi o nouă modalitate de depunere a formularului. Astfel, actul normativ prevede că începând cu 1 februarie 2012 perioada de raportare pentru această declaraţie este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), decontul de TVA putându-se depune de acum lunar, trimestrial, semestrial sau anual, până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare. Noile reglementări se aplică începând cu operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional în luna ianuarie 2012, pentru operaţiunile privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate până la 31 decembrie 2011, completarea şi declararea formularului 394 făcându-se după vechile reglementări legale.
O altă noutate a Ordinului 3586/2011 este că, începând cu operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional în luna ianuarie 2012, formularul poate fi depus şi online, în format electronic, de către contribuabilii care deţin un certificat digital.
Declaraţia 394 a fost introdusă odată cu intrarea României în Uniunea Europeană şi renunţarea la facturile fiscale tipizate. Începând din 2007, toate persoanele juridice înregistrate în scopuri de TVA în România au avut obligaţia de a raporta, semestrial, toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane juridice înregistrate în scopuri de TVA în România.
Declaraţia 394 se depune pentru toate operaţiunile taxabile (conform prevederilor Codului fiscal) efectuate pe teritoriul naţional, inclusiv pentru avansuri, şi trebuie să conţină toate facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă”, şi pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.
SURSA: AGORA