SIVECO: 1.700 de femei vor participa la proiectul „Şanse egale pentru cariere de succes”

Trei organizaţii îşi vor folosi expertiza pentru îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor femeilor din grupuri vulnerabile şi asigurarea egalităţii de şanse la locul de muncă. SIVECO Romania, Academia de Studii Economice şi MEDIAFAX lansează azi proiectul „Şanse egale pentru cariere de succes”, finanţat prin programul sectorial POS DRU, având o valoare de 14.406.484 lei şi care se derulează pe o perioadă de 24 de luni.

Potrivit statisticilor, rata de ocupare a femeilor din grupa de vârsta 15-64 ani este de 52,1%, mai mică decât cea întregistrată la bărbaţi, respectiv 63,6%. În plus, deşi majoritatea companiilor au adoptat regulamente interne, doar 73% dintre companii au inclus prevederi privind nediscriminarea şi doar 50% au inclus prevederi referitoare la situaţiile de hărţuire sexuală.

Proiectul lansat de cele 3 organizaţii – SIVECO Romania, în calitate de solicitant, Academia de Studii Economice şi MEDIAFAX, în calitate de parteneri – are ca grup ţintă 1700 de femei. Dintre acestea, 800 de femei cu responsabilităţi în domeniul resurselor umane din cadrul întreprinderilor vor beneficia de noi instrumente şi cunoştinţe pentru asigurarea egalităţii de şanse la locul lor de muncă, iar alte 900 vor beneficia de programe de formare, consiliere şi orientare profesională. Acestea din urmă trebuie să se afle în una dintre următoarele situaţii: riscă să-şi piardă locul de muncă, întreţin familii monoparentale, nu au mai participat la un program de formare în ultimii 2 ani, fac parte din grupuri vulnerabile (romi, persoane cu dizabilităţi, persoane în vârstă etc). Experţii din proiect vor asigura identificarea grupului ţintă pe baza unor criterii transparente şi obiective.

Proiectul se va derula la nivel naţional, existând locaţii pentru activităţile proiectului în 8 localităţi: Bucureşti, Braşov, Cluj, Timişoara, Craiova, Ploieşti, Constanţa, Iaşi aferente celor 8 regiuni de dezvoltare ale României.

Proiectul „Şanse egale pentru cariere de succes” va contribui la îmbunătăţirea certificărilor şi abilităţilor grupului ţintă şi implicit la creşterea şanselor de angajare, precum şi la diminuarea stereotipurilor sociale privind rolul femeii la locul de muncă, prin promovarea politicilor nondiscriminative în recrutarea, angajarea şi desfăşurarea ulterioară a carierei femeilor.

Sursa: SIVECO Romania

Etichete: