Managementul calităţii în industria alimentară cu Socrate+ ERP

Industria alimentară românească este tot mai receptivă la noutăţile tehnologice şi informatice, parcurgând paşi importanţi în direcţia modernizării informatice a proceselor operaţionale. Achiziţionarea unui sistem de gestionare şi optimizare a activităţilor de producţie este, totodată, o condiţie esenţială pentru producătorii şi procesatorii români de carne pentru maximizarea eficienţei, asigurarea trasabilităţii şi îndeplinirea cerinţelor impuse de Uniunea Europeană în industria alimentară.

Trasabilitatea reprezintă o componentă importantă a sistemului de gestionare a activităţilor de producţie, indusă de necesitatea de a controla şi de a urmări istoricul originii şi prelucrării unui produs, de la nivel de materie primă sau parte componentă până la posibilitatea localizării acestuia după ce a părăsit poarta fabricii. Iar marii producători şi procesatori din industria alimentară au înţeles că trebuie să investească în soluţii informatice de gestionare a afacerii, dedicate industriei alimentare, pentru a scurta tot mai mult timpul de acces la informaţie şi de a reduce eficient costurile de producţie.

Socrate+ este o soluţie ERP inteligentă, capabilă să ofere funcţionalităţi de trasabilitate şi management al producţiei, astfel încât gestionarea întregului flux de pregătire, programare, lansare, urmărire şi control al activităţii de producţie este mult eficientizată, îmbunătăţind în acelaşi timp performanţele financiare. Soluţia se adresează companiilor procesatoare din industria alimentară, abatoarelor, companiilor distribuitoare de carne şi alte produse alimentare. Cu Socrate+ ERP, viteza de identificare a istoricului unui produs şi a materiilor prime din care a fost produs creşte, oriunde în cadrul lanţului alimentar, de la preluare, transport, depozitare, procesare, distribuţie şi comercializare. Soluţia furnizată de BITSoftware permite, în acelaşi timp, calcularea cantităţilor recomandate şi poate verifica încadrarea în rezultatele planificate.

Printre beneficiile obţinute de către companiile din industria alimentară ca urmare a utilizării soluţiei Socrate+ ERP, amintim:

  • optimizarea proceselor de achiziţii în funcţie de cantităţile necesare procesului de producţie, cu efecte directe asupra reducerii costurilor de achiziţie şi depozitare şi eliminarea rupturilor de stoc;
  • acces în timp real la toate informaţiile legate de materiile prime intrate în componenţa unor alimente, cu posibilitatea identificării loturilor compromise, astfel încât în situaţiile în care apare o contaminare, producătorul nu va mai trebui să retragă întreaga producţie de pe piaţă, ci doar a loturilor compromise;
  • creşterea productivităţii muncii, prin eliminarea erorilor umane şi automatizarea proceselor de producţie.
SURSA: BIT Software