SIVECO: 600 de angajați din domeniul electrotehnic își vor perfecționa pregătirea profesională

Proiectul „Formarea profesională și promovarea utilizării noilor tehnologii în scopul creșterii adaptabilității angajaților și managerilor de la toate nivelele din domeniul electrotehnic la cerințele actuale ale pieței muncii” se desfășoară în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Inveșteste în oameni!”

Formarea profesională și promovarea utilizării noilor tehnologii în scopul creșterii adaptabilității angajaților și managerilor de la toate nivelele din domeniul electrotehnic la cerințele actuale ale pieței muncii este principalul obiectiv al proiectului derulat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Incercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova, în calitate de beneficiar, alături de SIVECO România și Asociația pentru Compatibilitate Electromagnetică din România, în calitate de parteneri.

Proiectul, care se adresează unui grup de 600 de angajați și manageri din industria electrotehnică, urmărește, de asemenea, îmbunătățirea abilităților practice și a cunoștințelor teoretice în utilizarea celor mai moderne tehnologii, identificarea modelelor europene privind adaptabilitatea lucrătorilor și a întreprinderilor la noile tehnologii din domeniul electrotehnic, utilizarea de instrumente de tip eLearning pentru instruire.

SIVECO Romania va realiza cursurile în format multimedia, website-ul proiectului și programele de formare profesională pentru inițiere TIC. Platforma de instruire electronică va fi oferită cu titlu gratuit, prin licențiere permanentă și definitivă.

Insușirea informațiilor din aceste cursuri va duce la creșterea calității produselor oferite și va aduce eficiența și flexibilitate în activitatea de producție. Pe termen lung, cele 11 cursuri organizate (10 de specializare și unul de TIC) vor contribui la creșterea nivelului de competențe la nivel național și internațional al personalului din sectorul electrotehnic. Tehnologiile informaționale care vor fi introduse în procesul de formare de SIVECO Romania vor avea un rol determinant în acest sens.

Programele de formare profesională continuă vor fi validate prin certificate CNFPA cu recunoaștere națională.

Proiectul „Formarea profesională și promovarea utilizării noilor tehnologii în scopul creșterii adaptabilității angajaților și managerilor de la toate nivelele din domeniul electrotehnic la cerințele actuale ale pieței muncii” se desfașoară în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investește în oameni!”

Numarul de identificare al contractului este POSDRU/81/3.2/S/58406.

Despre ICMET

Activitatea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare și Incercări pentru Electrotehnică a demarat încă din 1974 în calitate de Departament Central de Cercetare Dezvoltare al Companiei Electroputere Craiova, cel mai important producător în domeniu.

ICMET este lider național în cercetare, dezvoltare și încercări pentru echipamente de înaltă tensiune și mare putere, lider în cercetare, dezvoltare pentru monitorizarea și diagnosticarea echipamentelor electroenergetice și în tehnologii neconvenționale care utilizează efectul detensionării prin vibrații.

ICMET este singurul producător de traductoare de forțe și mase și echipamente pentru regimuri industriale grele bazate pe tensometria magnetoelastica.

Din anul 1990, ICMET a devenit independent. ICMET Craiova are în prezent aproape 300 de angajați.

Mai multe informații: www.icmet.ro

Despre SIVECO România

Inființată la începutul anului 1992, SIVECO România SA este liderul caselor de software din România, asigurând o mare parte din proiectele informatice de anvergură din România, precum și un volum important al exporturilor de produse software în țări din Europa Centrală și de Est, din Uniunea Europeană, spațiul Comunității Statelor Independente, în Orientul Mijlociu și Apropiat, în nordul Africii.

Intre acționarii SIVECO România se numără Intel Capital, Polish Enterprise Fund V (fond de investiții administrat de Enterprise Investors), SIVECO Netherlands B.V.

Adresându-se cu precădere organizațiilor mari și mijlocii, compania oferă soluții eficiente EAS, Document Management, Business Inteligence, eLearning, eHealth, eGovernment, eAgriculture, eCustoms și eBusiness, atât pentru piața locală, cât și pentru cea internațională. De asemenea, compania s-a specializat în execuția de proiecte informatice de mare complexitate și amploare.

SIVECO România SA este certificată ISO 9001:2008 de către compania franceză AFAQ-AFNOR, și dezvoltă parteneriate solide cu cele mai mari companii de software și hardware din lume (Intel, HP, IBM, Bull, Oracle, Microsoft etc).

Mai multe informații: www.siveco.ro și www.advancedelearning.com

Despre ACER

Asociația pentru Compatibilitate Electromagnetică (ACER) sprijină orice inițiativă care contribuie la promovarea și/sau dezvoltarea domeniului compatibilității electromagnetice în România, participând la elaborarea de acte tehnice normative, standarde și propuneri legislative pe care le propune forurilor de resort corespunzătoare. ACER sprijină societățile comerciale, instituțiile private sau cu capital de stat cu lucrări de cercetare științifică de expertiză, prognoză, analize de calitate, elaborări de standarde și norme din domeniul său de activitate.

ACER editează publicația proprie Buletinul ACER.

Mai multe informații: www.acero.ro

Sursa: SIVECO Romania

Etichete: