1.583 de cadre didactice au beneficiat de cursuri de formare în proiectul „Profesorul-creator de soft educațional”

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în parteneriat cu SIVECO Romania SA, implementează proiectul „PROFESORUL – CREATOR DE SOFT EDUCAȚIONAL”, număr de identificare POSDRU/57/1.3/S/34533, proiect cofinanțat din fonduri structurale obținute prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Domeniul Major de Intervenție 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională”.

Obiectivul proiectului constă în elaborarea și implementarea unui program de formare continuă pentru 1.500 de cadre didactice din învățământul preuniversitar, în vederea dezvoltării competențelor privind realizarea propriilor aplicații de soft educațional și îmbunătățirea capacității de a utiliza metode interactive de predare-învățare.

In cadrul sesiunilor de formare desfășurate în perioada octombrie 2010 – martie 2011 au beneficiat de formare 1.583 de cadre didactice din învățământul preuniversitar, din care 73% femei. Distribuția grupului țintă, luând în considerare nivelul de învățământ la care predau cadrele didactice, este următoarea:

* Cadre didactice din învățământul primar – 9%

* Cadre didactice din învățământul profesional și tehnic – 23%

* Cadre didactice din învățământul secundar inferior – 29%

* Cadre didactice din învățământul secundar superior – 39%

La sfârșitul sesiunilor de formare a avut loc evaluarea finală a proiectelor personale, în timpul căreia fiecare cadru didactic a susținut prezentarea proiectului personal, 22% obținând calificativul „Excelent”. In baza calificativului obținut, absolvenții programului de formare vor primi atestate profesionale purtătoare de credite transferabile (25) și diplome care să confere statutul de creator de soft educațional.

Proiectele absolvenților vor fi publicate pe portal și vor fi evaluate în vederea participării la concursul național  ce va avea loc în luna august 2011.

Facilitățile portalului deschid posibilitatea creării unei comunități virtuale prin care se încurajează schimbul de idei. Această comunitate virtuală va activa și după finalizarea proiectului, cadrele didactice din învățământul preuniversitar beneficiind astfel de resurse valoroase pentru utilizarea TIC în procesul didactic.

Proiectul realizat în cadrul parteneriatului dintre Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și SIVECO Romania SA contribuie la atingerea obiectivelor specifice Axei Prioritare nr. 1 din POS DRU 2007-2013 prin îmbunătățirea accesului la educație și formare continuă modernă și de calitate.

Sursa: SIVECO Romania

Etichete: