MCSI supune consultării modelul de implementare a proiectelor de broadband | MCSI launches public consultation on broadband projects implementation model

[lang_ro]Pe 11 februarie 2010 a avut loc la sediul MCSI o întâlnire de lucru pe tema modelului de implementare a proiectelor de broadband în zonele dezavantajate din punct de vedere al accesului la Internet. La întâlnire, alături de reprezentanţii MCSI au participat reprezentanţi ai principalilor operatori de comunicaţii electronice, ai organizaţiilor profesionale, ai ANCOM şi ai Autorităţii de Management din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
 
Scopul întâlnirii a fost acela de a supune consultării tuturor factorilor implicaţi modelele de implementare a proiectelor ce vizează dezvoltarea reţelelor de broadand, finanţate din Fonduri Structurale în cadrul Axei 3 „TIC pentru sectoarele privat şi public”, urmând ca la finalul acestei consultări să se ia o decizie finală asupra modalităţii de acordare a celor 84 de milioane de euro disponibili prin intermediul fondurilor structurale.
 
Experţii MCSI au prezentat trei variante de implementare a proiectului, urmând ca rezultatele consultării să desemneze un model ce va fi înaintat spre aprobare Comisiei Europene.
 
Principalele subiecte de discuţie ale întâlnirii au fost tipul de proprietate al reţelor de broadband ce vor fi construite din fondurile comunitare (publică sau privată) şi modul de acordare a finanţării, existând variantele concesiunii, a apelului de proiecte sau a iniţierii unei legislaţii speciale care să permită utilizarea unei proceduri de achiziţie publică, dar proprietatea reţelei să fie privată.
 
Reprezentanţii MCSI au menţionat faptul că sunt în favoarea modelului ce implică proprietea privată, prin intermediul apelului de proiecte, singurul care poate asigura o implementare rapidă a proiectelor. MCSI a subliniat faptul că Ghidul solicitantului, ce va conţine condiţiile detaliate de acordare a finanţarii, inclusiv criteriile de evaluare, va fi supus consultării publice.
 
Toţi reprezentaţii operatorilor şi ai asociaţiilor profesionale au optat în favoarea proprietăţii private a infrastructurii. În ceea ce priveşte modul de acordare a finanţării, au solicitat informaţii suplimentare, urmând ca în curs de o săptămână să-şi exprime punctul de vedere.
 
Decizia finală privind Modelul de implementare ce se va folosi va aparţine MCSI şi va avea la bază punctele de vedere ale tuturor factorilor implicaţi.

Sursa: MCSI preluat de Agora[/lang_ro]

[lang_en]The content of this page is available only in Romanian.[/lang_en]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *