MCSI lansează un nou apel de proiecte pe e-sănătate

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), în calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, a lansat pe 13 mai 2010 Ghidul Solicitantului pentru operațiunea 3.2.4 – Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar – la nivel central. Operațiunea 3.2.4 (e-sănătate) face parte din Domeniul Major 2, „Dezvoltarea și Creșterea Eficienței Serviciilor Publice electronice”, în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritara III – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru sectoarele privat și public. Beneficiarii eligibili pentru această operațiune sunt Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale sau Parteneriate între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale. Valoarea totală alocată pentru acest apel este de 190,5 milioane lei. Pentru operațiunea 3.2.4 – Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar – la nivel local, Ghidul Solicitantului este în avizare la Autoritatea de Management, urmând, după aprobare, deschiderea unui nou apel de proiecte.  Până acum, au fost aprobate și propuse spre finanțare în cadrul acestei operațiuni un număr de 17 proiecte. Valoarea totală nerambursabilă a acestora este de 53,5 milioane lei, iar valoarea totală a celor 17 proiecte este de 65,1 milioane lei. In momentul de față, este deschis apelul de proiecte pentru operațiunea 3.2.3 – „Susținerea implementării de aplicații de E-Learning”, termenul limită de înregistrare fiind 15 iunie 2010.


Valoarea totală alocată pentru acest apel este de 82 milioane lei. Valoarea maximă a finanțării acordate este de 15 milioane de lei pentru proiectele cu impact național și de 5 milioane lei pentru proiecte cu impact la nivel local. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), în calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, gestionează Axa Prioritară III – TIC pentru sectoarele privat și public din cadrul Programul Operațional „Creșterea Competitivității Economice” POS CCE.  Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) este institutia care are rolul de a realiza politica Guvernului în sectoarele comunicațiilor electronice și audiovizuale, serviciilor postale, tehnologiei informației și în domeniul serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere din România. Pentru mai multe detalii despre activitatea MCSI vizitați www.mcsi.ro.

Sursa: ComputerWorld

Etichete:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *