MCSI încurajează cercetarea, dezvoltarea și inovarea în sectorul TIC

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) a organizat un workshop având ca temă Rolul cercetării și dezvoltării în susținerea  unei economii durabile. Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. Doina Banciu, Director General ICI, și s-a bucurat de prezența ministrului Gabriel Sandu, precum și a șefului Diviziei de Strategie pentru Cercetare-Dezvoltare în domeniul TIC în cadrul DG INFSO a Comisiei Europene, Khalil Rouhana. Reprezentanții MCSI au avut prilejul de a discuta direct cu exponenți ai mediului academic și ai industriei din domeniu.

In cadrul dezbaterilor au fost abordate următoarele teme:
* Implementarea strategiei e-Romania prin intermediul cooperării tuturor actorilor relevanți la nivel național ș
i internațional.
* Prezentarea noilor direcții strategice de finanțare a Comisiei Europene, cu accent asupra dezvoltării
parteneriatului public privat (PPP) și a necesității ca România să facă demersuri susținute pentru a depăși decalajele în privința accesării de fonduri comunitare destinate cercetării.
* Necesitatea dezvoltării de noi metode de procesare a informației bazate pe soluții de tip Supercomputer.

In context, ministrul Gabriel Sandu a declarat: “Eu am o singură problemă: neimplicarea dumneavoastră unitară, care nu compensează implicarea fragmentată de care ați dat dovadă. Din punctul meu de vedere, avem nevoie de o propunere coerentă prin care să externalizăm absolut tot ceea ce înseamnă partea de hard, de software, să asigurați inclusiv conținutul digital, având o supervizare din partea institutelor de cercetare și a universităților”. Prof. univ. dr. Aurelian Stănescu, din cadrul Universității Politehnica București, și-a declarat susținerea față de propunerile MCSI cu privire la colaborarea dintre mediul privat și cel academic, exprimandu-și în același timp aprecierea față de viziunea coerentă prezentată de ministrul Gabriel Sandu.

Reprezentantul companiei IBM, Mihai Tudor, a mulțumit ministrului Gabriel Sandu, cât și Guvernului, pentru menținerea facilităților fiscale din sectorul IT. In calitatea sa de câștigător al licitației pentru e-Romania 2, directorul companiei Omnilogic, Gabriel Marin, a declarat că va susține și alte proiecte ale MCSI daca va avea resursele financiare disponibile, încurajând în același timp și alte companii să se implice în proiectele ministerului. In cadrul evenimentului, Khalil Rouhana a enumerat posibilitățile de finanțare la nivel european aferente programului de cercetare-dezvoltare din domeniul TIC, în special prin  Programul FP7 pentru competitivitate și inovare. Programul Cadru FP7 înglobează toate inițiativele Uniunii Europene în domeniul de cercetare-dezvoltare, având un rol crucial în atingerea obiectivelor de creștere, competitivitate și incluziune. Concluziile evenimentului au reconfirmat faptul că proiectele din segmentul TIC au un impact major asupra creșterii economice, una dintre acțiunile prioritare ale acestora fiind atragerea de noi surse de finanțare în cadrul apelurilor lansate de UE.

Implementarea e-Romania trebuie să reprezinte o prioritate pentru dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere în țara noastră, iar acest deziderat nu se poate realiza fără o cooperare și colaborare directă între comunitatea de cercetare și mediul privat, pe de o parte, și administrația centrală și locală, pe de altă parte.

Sursa: ComputerWorld

Etichete: ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *