MCSI finanțează modernizarea structurii de cercetare a Universității Babeș-Bolyai

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI), susţine, din fonduri structurale, proiectul denumit „Sistem electronic aplicativ integrat de educaţie al Universităţii Babeş-Bolyai”. Acest proiect permite dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de cercetare existentă în Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

MCSI-OPISI a încheiat contractul de finanţare aferent proiectului în data de 31.08.2009, pentru o valoare totală eligibilă de 5.498.600 lei. Finanţarea nerambursabilă acordată este în pondere de 98% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Proiectul se implementează în 24 de luni de la data semnării contractului de finanţare, în prezent acesta aflându-se în stadiu avansat de implementare.   Proiectul „Sistem electronic aplicativ integrat de educaţie al Universităţii Babeş-Bolyai” îşi propune să conducă la:
– dezvoltarea unui portal e-Learning care să asigure, pe de o parte, cooperarea prin instrumente IT cu instituţii academice din Romania şi din întreaga lume şi, pe de altă parte, facilitarea accesului la informaţie şi suport tehnologic de ultimă oră;
– implementarea unui portal e-educație pentru administrarea de conținut educațional și management al activității universitare;
– facilitarea accesului la învățare pentru studenții ciclurilor de licență, masterat, doctorat, precum și facilitarea comunicării între cadrele didactice, prin accesul la materiale on si offline, efectuat la cel mai înalt nivel tehnologic.
Implementarea proiectului va avea ca rezultat final promovarea interacțiunii dintre Universitate și studenți/profesori, prin valorificarea potențialului IT.
    
Proiectul se încadrează și în contextul desfășurării programelor de life long learning (învâțare pe tot parcursul vieții),contribuind la buna desfășurare a acestora prin dezvoltarea unei platforme integrate și prin implementarea unor metodologii de predare de tip e-Learning la nivelul întregii universităti. Folosirea unei platforme integrate e-Learning în activitatea didactică va permite dezvoltarea unor abilități și competențe necesare pe parcursul vieții în societatea bazată pe cunoaștere. Proiectul „Sistem electronic aplicativ integrat de educaţie al Universităţii Babeş-Bolyai” face parte din operațiunea 3.2.3 „Susţinerea implementării de aplicaţii de e-Educaţie” din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 3 „TIC pentru sectoarele public şi privat”.
                        
OIPSI este organizat la nivel de direcţie generală, în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, având ca scop gestionarea proiectelor finanţate din Fonduri Structurale în domeniul IT&C, prin implementarea operaţiunilor Axei III din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. MCSI este instituția care are rolul de a realiza politica Guvernului în sectoarele comunicațiilor electronice și audiovizuale, serviciilor poștale, tehnologiei informației și în domeniul serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere din România. Pentru mai multe detalii despre activitatea MCSI vizitați www.mcsi.ro.
                     
Sursa: MCSI
Etichete:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *