MCSI: eAntreprenor, competiţia de business lansată de UMP, şi-a desemnat câştigătorii

Bucureşti, 5 septembrie, 2011. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), și-a desemnat câștigătorii în cadrul unei competiții de business care s-a derulat la nivelul celor 229 de comunități incluse în proiectul „Economia Bazată pe Cunoaștere” (EBC).
Prin Proiectul EBC, MCSI a dotat 229 de comune şi oraşe mici din toată ţara cu calculatoare şi acces la Internet. În fiecare localitate a fost înfiinţată o Reţea Electronică a Comunităţii Locale (RECL), alcătuită dintr-un Punct de Acces Public la Informare (PAPI) şi mai multe puncte de acces în una, sau mai multe şcoli din comunitate, în fiecare  bibliotecă şi în fiecare primărie. Fiecare reţea este administrată de un Manager de Reţea şi un Administrator IT, care participă la dezvoltarea comunităţilor prin ajutorul oferit procesului educaţional, serviciilor de guvernare electronică, mediului de afaceri şi administraţiilor publice locale
În perioada 8 – 12 august, o comisie formată din membri UMP şi alți consultanți externi, a evaluat toate aplicațiile celor 29 de echipe înscrise din 23 de comunități EBC.
Cu această ocazie, 31 de antreprenori din mediul local au realizat aplicaţii de business inovatoare, bazate pe IT&C, prin care îşi pot dezvolta propriile afaceri. Eforturile întreprinzătorilor au fost susținute de personalul Reţelelor Electronice ale Comunităţilor Locale (RECL), formând echipe de lucru şi consultându-se în vederea alegerii celor mai bune aplicații. În urma evaluării materialelor primite, UMP și-a desemnat cei trei câștigători:
·         Premiul I – Saschiz (jud. Mureș), Femei Antreprenor – 189 puncte;
·         Premiul II – Dărmănești (jud. Dâmbovița), Grădina cu Flori – 181 puncte;
·         Premiul III – Hangu (jud. Neamț), e-Antreprenor Hangu Neamț – 177 puncte.
Proiectul EBC, prin lansarea competiției eAntreprenor, susține inițiativele carepromovează exemplele de bună practică ale întreprinzătorilor locali. Obiectivele competiției eAntreprenor au urmărit crearea, sprijinirea, consolidarea şi promovarea unei culturi antreprenoriale la nivel rural si mic urban, mizând pe avantajul competitiv pe care alinierea la noile tendințe de asimilare a IT&C îl furnizează.” a declarat Diana Voicu, directorul Unității de Management a Proiectului, MCSI.
Premiul va consta în finanțarea implementării acţiunilor identificate şi planificate în cadrul planului de afaceri al fiecărui antreprenor din echipă, pe o perioadă de 6 luni. Toate activitățile propuse spre finanțare de cele trei echipe câștigătoare cuprind o componentă de IT&C. Criteriile care au stat la baza desemnării câştigătorilor au fost în funcție de obiectul de activitate al antreprenorului, modul de programare al activităților, veridicitatea planului de afaceri, precum și strategia de atingere a obiectivelor pe termen scurt și relevanța indicatorilor stabiliți.
Concursul s-a adresat antreprenorilor locali din cele 229 de localităţi şi a urmărit realizarea de activități specifice, respectiv, promovarea competiției, identificarea antreprenorilor, analiza profilului fiecărui antreprenor din echipă, identificarea resurselor naturale de care dispune comunitatea, precum şi prezentarea activității economice a antreprenorului și realizarea unui plan de afaceri care să cuprindă inițiativele de business pentru următoarele 6 luni.
eAntreprenor s-a desfășurat în perioada 20 iunie – 7 august 2011, cu scopul de a promova  serviciile pe care personalul RECL le poate oferi întreprinzătorilor din comunităţile EBC, în vederea asigurării unei dezvoltări locale sustenabile. Pentru mai multe detalii despre competiţie vizitaţi www.ecomunitate.ro/e-antreprenor
Economia Bazată pe Cunoaştere este un proiect strategic de pionierat pentru societatea cunoaşterii din România, conceput şi derulat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societății Informaţionale. Cu un buget de 69,4 mil USD, proiectul se adresează spaţiului rural si mic urban (cu mai putin de 30.000 locuitori) și se desfășoară în parteneriat cu primăriile, școlile și bibliotecile din 229 de comune și oraşe mici unde nu există acces la informaţie digitală și, deci, nici competenţe de a o folosi şi exploata.
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) este instituția care are rolul de a realiza politica Guvernului în sectoarele comunicațiilor electronice și audiovizuale, serviciilor poștale, tehnologiei informației și în domeniul serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere din România. Pentru mai multe detalii despre activitatea MCSI vizitațwww.mcsi.ro 
Sursa: MCSI
Etichete: