MCSI a semnat un acord de cooperare cu Austria în domeniul informatizării naţionale

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, Gabriel Sandu, a semnat pe 22 ianuarie a.c. un Acord de cooperare cu Manfred Matzka, Directorul general al Cancelariei Federale a Austriei, privind cooperarea în domeniul informatizării naţionale. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi Cancelaria Federală a Austriei devin astfel, inclusiv la nivel formal interguvernamental, parteneri şi vor conlucra pentru dezvoltarea aprofundată a societăţii informaţionale în România.

În context, ministrul Gabriel Sandu a avansat şi o serie de propuneri concrete pentru a demara procesul de interoperabilizare a serviciilor oferite prin Austria Digitală şi cele ale României Digitale, în special după ce partea austriacă va asista ţara noastră în implementarea celor mai importante servicii legate de relaţia dintre autorităţile publice şi mediul de afaceri, precum şi a unui intranet al autorităţilor publice locale şi al actorilor economici relevanţi.

Obiectivul Acordului de Cooperare semnat între cele două părţi priveşte implementarea activităţilor de colaborare între MCSI şi Cancelarie, prin concentrarea resurselor tehnice, financiare şi umane având ca finalitate dezvoltarea de programe comune pentru depăşirea decalajului digital, precum şi programe de cooperare tehnologică, consultanţă şi servicii de instruire tehnică în domeniul tehnologiei informaţiei.

Principalele direcţii de cooperare în domeniul IT&C între România şi Austria vizează printre altele informatizarea în sectorul public şi e-guvernare, protecţia informaţiei în organizaţiile publice şi semnătura electronică, strategii de implementare a unor standarde comune în e-guvernare, crearea şi funcţionarea centrelor naţionale de date integrate şi managementul resurselor informaţionale, schimbul de experţi în IT din sectorul public şi din sectorul privat şi consultarea privind dezvoltarea la nivel naţional a TIC în România, proiecte comune de cercetare-dezvoltare pentru dezvoltarea IT în România etc.

Documentul prevede crearea unor grupuri de lucru comune la nivel de experţi, ce îşi vor desfăşura activitatea în următoarele domenii, urmărind modelele implementate de către partea austriacă: E-lege (RIS); E-card (în special partea legată de e-Sănătate); Sistemul electronic de fişiere (ELAK), sistem de proceduri şi arhivare electronică şi HELP.gv.at,platforma de acces pentru cetăţeni la serviciile de e-guvernare, cuprinzând ghidul cetăţenilor pentru utilizarea procedurilor administrative.

Potrivit MCSI, acest acordul de cooperare nu este decât o continuare a demersului de informatizare a societăţii româneşti, prin identificarea căilor de implementare a strategiilor integrate de dezvoltare a sistemelor de comunicaţii şi a tehnologiei informaţiei, o aplicare firească în direcţia construcţiei „României Digitale” ca realizare a eStrategiei pentru o Societate Informaţională.

Sursa: MCSI preluat de Agora

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *