MCSI a publicat spre consultare Ghidul solicitantului pentru operaţiunea 3.3.1

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru operaţiunea 3.3.1  „Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”, în vederea lansării unui nou apel de propuneri de proiecte dedicat acestei operaţiuni. 

Ghidul detaliază criteriile specifice care trebuie îndeplinite de solicitanţi şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor. Suma maximă a finanţării acordate este de 1.000.000 LEI, in timp ce valoarea minimă este de 35.000 LEI.

Tipul solicitantului eligibil
·         IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Printre activităţile care se pot finanţa în cadrul acestei operaţiuni, se numară:
·         Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning – Planificarea Resurselor Întreprinderii);
·         Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relaţii cu clienţii (CRM – Customer Relationship Management – Managementul Relaţiilor cu Clienţii);
·         Implementarea de soluţii software pentru design şi/sau producţie, pentru imbunătăţirea managementului ciclului de viaţă al produselor;
·         Implementarea sistemelor informatice de analiză economică şi suport decizional (business intelligence systems) şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerii.
Ghidul solicitantului este postat spre consultare pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI), http://fonduri.mcsi.ro, la secţiunea Consultare publică. Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 25.10.2010, ora 17.00, la adresa de email: fonduri@mcsi.ro.
Precizăm că procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor se va realiza în mod continuu, imediat după primirea aplicaţiilor la sediul MCSI.
 
Operaţiunea 3.3.1 este inclusăîn cadrul Domeniului Major de Intervenţie 3 – „Susţinerea e-Economiei”, Programul Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public.
OIPSI este organizat la nivel de direcţie generală, în cadrul MCSI, având ca scop gestionarea proiectelor finanţate din Fonduri Structurale în domeniul IT&C prin implementarea operaţiunilor Axei III din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.
 
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) este instituția care are rolul de a realiza politica Guvernului în sectoarele comunicațiilor electronice și audiovizuale, serviciilor poștale, tehnologiei informației și în domeniul serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere din România. Pentru mai multe detalii despre activitatea MCSI vizitați www.mcsi.ro.
 
Sursa: MCSI
Etichete:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *