MCSI: 122 de proiecte ale IMM-urilor sunt finanțate din fonduri structurale

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI), a aprobat plata a 4,3 milioane lei din fondurile structurale pe care le gestionează pentru proiectele contractate şi implementate în cadrul operaţiunii 3.1.1. – „Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe”. Operațiunea 3.1.1. este partea Axei Prioritare 3 “TIC pentru sectoarele public şi privat” a Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.

Suma aprobată spre plată către întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă 78% din suma contractată în cadrul primului apel de proiecte aferent operaţiunii in cauză. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) rămâne astfel unul dintre ministerele cu cel ridicat grad de absorbție a fondurilor europene. În cadrul primului apel de proiecte al operaţiunii 3.1.1. „Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe” au fost semnate cu întreprinderile mici şi mijlocii 122 de proiecte în valoare totală de aproximativ 5,6 milioane lei.
Proiectele contractate au ca obiectiv conectarea întreprinderilor la internet de mare viteză, precum şi dotarea cu echipamente IT corespunzătoare. Astfel au fost finanţate:
·         Cheltuielile pentru achiziţionarea de server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice etc.;
·         Cheltuielile pentru realizarea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului;
·         Cheltuielile pentru achiziţionarea licenţelor software pentru server, licenţelor necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licenţelor software antivirus, precum şi pachetelor software tip office;
·         Cheltuielile pentru achiziţionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului;
·         Cheltuielile pentru achiziţionarea unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul naţional de domenii “.ro”;
·         Cheltuielile privind achiziţionarea soluţiei de semnătură electronică;
·         Cheltuielile privind achiziţionarea de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dezabilităţi.
Implementarea proiectelor menţionate anterior contribuie la dezvoltarea companiilor, oferind condiții optime de a face faţă noilor provocări tehnologice, noilor piețe și competitivității globale.  Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) este instituția care are rolul de a realiza politica Guvernului în sectoarele comunicațiilor electronice și audiovizuale, serviciilor poștale, tehnologiei informației și în domeniul serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere din România. Pentru mai multe detalii despre activitatea MCSI vizitați www.mcsi.ro. 
Sursa: MCSI
Etichete:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *