MCSI: 1.103 proiecte depuse în vederea atragerii de fonduri structurale

În cadrul MCSI, au fost depuse un număr total de 1.103 proiecte în valoare totală de peste 3.754,7 milioane lei. Dintre acestea au fost evaluate un număr de 671 de proiecte, restul de 397 de proiecte se află în diferite stadii de evaluare, cu excepţia a 25 de proiecte, înregistrate în on-line.

Au fost lansate 12 apeluri de proiecte pentru implementarea a 8 operaţiuni din totalul celor 10 gestionate de OIPSI. Suma apelurilor respective a fost de 877,3 milioane lei. În perioada 2009 – 2010 au fost semnate un număr total de 204 contracte cu o valoare totală a proiectelor de peste 661,7 mil. lei şi o valoare totală a finanţării nerambursabile de peste 496,3 milioane lei. Până în august 2010 au fost primite spre analiză, aprobare şi transmitere spre plată Autorităţii de Management cereri de rambursare aferente operaţiunilor gestionate de OIPSI, defalcate, după cum urmează:
·         În cadrul Operaţiunii 3.1.1 – „Sprijinirea accesului la broadband şi la servicii conexe” au fost primite un număr de 116 cereri de rambursare, în sumă de 4.941.816,99 lei, din care au fost plătite cereri de rambursare în valoare totală de 3.803.766 lei;
·         În cadrul Operaţiunii 3.2.1 – „Susţinerea implementării de soluţii e-guvernare (inclusiv e-administraţie) şi asigurarea conexiunii la broadband au fost primite un număr de 22 cereri de rambursare, în sumă de 40.194.162,94 lei, din care au fost plătite cereri de rambursare în valoare totală de 18.232.788 lei,
·         Pentru Operaţiunea 3.2.3Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Learning” au fost primite 9 cereri de rambursare, în sumă de 6.663.996,91 lei, din care au fost cereri de rambursare în valoare totală de 956.563 lei
 
De asemenea, au fost primite cereri de prefinanţare după cum urmează:
 
·         Pentru Operaţiunea 3.2.1 – „Susţinerea implementării de soluţii e-guvernare (inclusiv e-administraţie) şi asigurarea conexiunii la broadband au fost primite 9 Cereri de prefinanţare, însumând 7.109.152,59 lei, ce au fost plătite integral;
·         În cadrul Operaţiunii 3.2.2„Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice” au fost primite 5 cereri de prefinanţare, însumând 2.391.668,92, ce au fost plătite integral;
·         În cadrul Operaţiunii 3.2.3 – Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Learning” au fost primite 5 cereri de prefinanţare, însumând 7.539.815,82 lei, fiind plătite 4, cu o valoare de 6.397.684,62 lei;
·         Pentru Operaţiunea 3.3.2 – “Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri”  au fost primite 2 cereri de prefinanţare, totalizând 345.489 lei, ce au fost plătite integral.
 
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) este instituția care are rolul de a realiza politica Guvernului în sectoarele comunicațiilor electronice și audiovizuale, serviciilor poștale, tehnologiei informației și în domeniul serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere din România. Pentru mai multe detalii despre activitatea MCSI vizitați www.mcsi.ro. 
 
Sursa: MCSI
Etichete:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *