Masa rotundă „Cercetare – Dezvoltare – Inovare în Software”

masa rotunda R&D_Monica Ene PietrosanuIeri, 26 iunie, a avut loc întâlnirea organizat? de ANIS sub titlul „Cercetare – dezvoltare – Inovare în software – semnifica?ie, oportunit??i ?i piedici”. Evenimentul a fost organizat la ini?iativa ?i cu sprijinul Intel Romania.

Concluziile evenimentului

In urma discu?iei, direc?iile de interven?ie pentru ac?iunile ANIS legate de zona de cercetare-dezvoltare sunt:

 1. Strategie pentru promovarea inova?iei tehnologice, inclusiv instrumente de finan?are
 2. Facilit??i fiscale
 3. Ecosistem – educa?ie, antreprenoriat & inova?ie, cercetare universitar?

Componenta grupurilor de lucru pe direc?iile de ac?iune stabilite:

 1. Strategie: Andrei Piti?/ ANIS, Monica Ene-Pietrosanu/ Intel, Paula Apreutesei/ RAF, Monica Florea/ SIVECO,  Traian Ionescu/ SIVECO
 2. Facilit??i fiscale: Julieta C?plescu/ Alcatel-Lucent, ?tefan P?un/ ASF
 3. Ecosistem: Andrei Piti?/ ANIS, Traian Ionescu/ SIVECO, Monica Ene-Pietro?anu/ Intel, Bogdan Dumitru/ Bitdefender, Bogdan Costinescu/ Freescale, Lauren?iu Spermezan/ Axway

Grupurile de lucru se vor întâlni separat ?i vor analiza diferitele op?iuni pe care le au, dup? care pot stabili 1-2 ac?iuni prioritare pe care ANIS le poate sus?ine mai departe.

ANIS va comunica tuturor membrilor rezumatul discu?iilor ?i structura grupurilor de lucru, iar dac? mai sunt persoane sau companii care vor s? contribuie, sunt binevenite.

Intâlnirile grupurilor de lucru vor fi anun?ate public, iar reprezentan?ii membrilor ANIS sau ai altor companii vor putea participa la întâlniri, chiar dac? nu fac parte efectiv din grupul de lucru.

ANIS dore?te s? mul?umeasc? în mod special pentru sprijin în organizarea evenimentului Monic?i Ene-Pietro?anu ?i Intel Romania care au ini?iat ?i sprijinit aceast? întâlnire, Julietei C?plescu din partea Alcatel-Lucent, pentru materialele preg?titoare ?i nu în ultimul rând lui Silviu Hot?ran, moderatorul întâlnirii.

Pentru orice informa?ii suplimetare, pute?i lua leg?tura cu Valerica Dragomir – valerica.dragomir@anis.ro.masa rotunda R&D_Monica Ene PietrosanuIeri, 26 iunie, a avut loc întâlnirea organizat? de ANIS sub titlul „Cercetare – dezvoltare – Inovare în software – semnifica?ie, oportunit??i ?i piedici”. Evenimentul a fost organizat la ini?iativa ?i cu sprijinul Intel Romania.

Concluziile evenimentului

In urma discu?iei, direc?iile de interven?ie pentru ac?iunile ANIS legate de zona de cercetare-dezvoltare sunt:

 1. Strategie pentru promovarea inova?iei tehnologice, inclusiv instrumente de finan?are
 2. Facilit??i fiscale
 3. Ecosistem – educa?ie, antreprenoriat & inova?ie, cercetare universitar?

Componenta grupurilor de lucru pe direc?iile de ac?iune stabilite:

 1. Strategie: Andrei Piti?/ ANIS, Monica Ene-Pietrosanu/ Intel, Paula Apreutesei/ RAF, Monica Florea/ SIVECO,  Traian Ionescu/ SIVECO
 2. Facilit??i fiscale: Julieta C?plescu/ Alcatel-Lucent, ?tefan P?un/ ASF
 3. Ecosistem: Andrei Piti?/ ANIS, Traian Ionescu/ SIVECO, Monica Ene-Pietro?anu/ Intel, Bogdan Dumitru/ Bitdefender, Bogdan Costinescu/ Freescale, Lauren?iu Spermezan/ Axway

Grupurile de lucru se vor întâlni separat ?i vor analiza diferitele op?iuni pe care le au, dup? care pot stabili 1-2 ac?iuni prioritare pe care ANIS le poate sus?ine mai departe.

ANIS va comunica tuturor membrilor rezumatul discu?iilor ?i structura grupurilor de lucru, iar dac? mai sunt persoane sau companii care vor s? contribuie, sunt binevenite.

Intâlnirile grupurilor de lucru vor fi anun?ate public, iar reprezentan?ii membrilor ANIS sau ai altor companii vor putea participa la întâlniri, chiar dac? nu fac parte efectiv din grupul de lucru.

ANIS dore?te s? mul?umeasc? în mod special pentru sprijin în organizarea evenimentului Monic?i Ene-Pietro?anu ?i Intel Romania care au ini?iat ?i sprijinit aceast? întâlnire, Julietei C?plescu din partea Alcatel-Lucent, pentru materialele preg?titoare ?i nu în ultimul rând lui Silviu Hot?ran, moderatorul întâlnirii.

Pentru orice informa?ii suplimetare, pute?i lua leg?tura cu Valerica Dragomir – valerica.dragomir@anis.ro.