Implementarea şi integrarea – cele mai mari provocări în adopţia tehnologiei Cloud

Liderii de afaceri şi IT din întreaga lume consideră adoptarea tehnologiilor de tip Cloud ca fiind mai complicată decât s-a anticipat iniţial, potrivit unui raport realizat de KPMG International.

Potrivit studiului “The Cloud Takes Shape”, aproximativ 33% din liderii intervievaţi declară că au înregistrat costuri de implementare mai mari decât se aşteptau, iar un procent similar afirmă că integrarea serviciilor de tip Cloud cu infrastructura IT existentă a fost în mod special dificilă.

Pe de altă parte, mai mult de jumătate din organizaţiile respondente deja lucrează în Cloud, iar 70% din cei cu experienţă în ceea ce priveşte Cloud-ul declară că aceste tehnologii au oferit deja reduceri de costuri şi optimizări importante.

“Aceste rezultate ale sondajului nostru sunt foarte importante pentru organizaţiile din România care sunt încă în faza de analiză şi construire a business case-urilor şi pot învăţa din experienţa de implementare a companiilor din alte ţări”, declară Aurelia Costache, Partener în cadrul departamentului de Management Consulting al KPMG România.

Proiectarea proceselor de afaceri, elementul-cheie în procesul de implementare
Pe măsură ce piaţa de Cloud se maturizează, organizaţiile încep să descopere dificultăţile adopţiei, declară autorii raportului. Sondajul arată faptul că organizaţiile acordă o atenţie mai mare reproiectării proceselor, procesului de management al schimbării şi îmbunătăţirii modelului de afaceri.

Sondajul evidenţiază faptul că reproiectarea proceselor de afaceri trebuie realizată împreună cu adopţia Cloud pentru ca investiţiile în aceste proiecte să atingă potenţialul maxim. Directorii au descoperit că reproiectarea simultană a proceselor este crucială pentru adresarea complexităţii care apare adeseori în fazele operaţionale sau de implementare ale adopţiei tehnologiei Cloud.

Exploatarea valorii migrării către Cloud
Studiul relevă că în ciuda complexităţii emergente, directorii consideră beneficiile adopţiei Cloudului ca depăşind cu mult dificultăţile experimentate în timpul implementării. În parte, aceasta este datorată schimbării abordării de la simpla reducere a costurilor către exploatarea tuturor beneficiilor migrării către Cloud.

În timp ce reducerea de costuri este încă motivul primar pentru adopţia tehnologiilor Cloud pentru aproape jumătate din respondenţi, 28% dintre aceştia au declarat că viteza în care pot realiza migrarea către Cloud este importantă. De asemenea, printre motivele adopţiei se numără abilitatea acestor tehnologii de a permite intrarea rapidă pe pieţe noi (27%) şi transformarea proceselor de afaceri (22%).

De asemenea, pe măsură ce tehnologia Cloud devine mai importantă ca unealtă strategică a afacerii, se va putea observa o creştere a importanţei rolului Directorilor IT ca factor de integrare la nivel operaţional, comercial şi tehnic.

Provocările noi şi emergente ale tehnologiilor Cloud
Organizaţiile au început sa înţeleagă mai clar unele aspecte ale tehnologiilor de tip Cloud, care pot îmbunătăţi sau diminua semnificativ abilitatea organizaţiilor de a beneficia de avantajele adopţiei acestor tehnologii.

Securitate: Liderii de afaceri recunosc că adopţia tehnologiilor Cloud ar trebui să îmbunătăţească securitatea, nu să o reducă. Cu toate acestea, 26% dintre respondenţi încă identifică acest aspect drept o provocare-cheie. Aceştia consideră că singura metodă de adresare a acestei provocări este de a lucra îndeaproape cu IT-ul pentru a dezvolta o abordare comună privind securitatea, pentru a asigura că soluţiile furnizorilor de Cloud sunt de încredere şi bine protejate.
Încrederea crescândă în securitatea mediului de tip Cloud este dovedită de faptul că mai mult de o treime din organizaţiile respondente au declarat că vor migra operaţiunile de achiziţii, distribuţie şi logistică în Cloud în următoarele 18 luni.

Reglementări: Doar 18% din respondenţi consideră reglementările o provocare, dar asta se poate datora faptului că organizaţiile au început recent pregătirea pentru a răspunde complexităţii ce rezultă din cerinţele tot mai stricte privind conformitatea legislativă.
Aproape 24% dintre respondenţi declară ca sunt în căutarea de medii Cloud private ca o metoda de adresare a provocărilor legate de reglementare.
Este deja o certitudine că nu va trece mult timp până ce reglementatorii vor impune noi reguli ce vor avea un impact asupra modului în care organizaţiile utilizează tehnologiile de tip Cloud.

Aspecte fiscale: Potrivit studiului, la întrebarea ‘Cât de semnificativ consideraţi rolul taxelor în decizia de a migra către Cloud’, aproape 75% din respondenţi consideră acest aspect foarte important sau important, fiind conştienţi că structura taxelor se poate schimba ca urmare a migrării.

SURSA: ComputerWorld