Invitație de parteneriat cu CPRU-UPB

Inițiativa se încadrează în planul ANIS de extindere a colaborării dintre mediul academic și industrie

Centrul pentru Pregătirea Resurselor Umane din cadrul Universității Politehnica București, intenționează să depună o propunere de proiect, în cadrul competiției “Parteneriate pentru transfer de cunoștințe” organizată în cadrul Programului Operațional Competivitate.

Proiectele finanțate în această competiție au ca scop:

“Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.”

In cadrul acestui proiect avem posibilitatea de a finanța, pe bază de contract, activități de cercetare – dezvoltare după cum urmează:

B.1 Acces la infrastructură/ laboratoare/ echipamente
B.2 Accesare bănci de date şi biblioteci
B.3 Închiriere spații de lucru
C.1 Cercetare industrială / Dezvoltare experimentală
C.2 Detașare de personal cu înaltă calificare
C.3 Cercetări de piață
C.4 Servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității

Avantajele unei astfel de colaborări sunt reprezentate de posibilitatea finanțării acestor activități, din fonduri europene, în procent de 60-80%.

Domeniile de cercetare pe care le propunem pentru colaborare sunt următoarele (lista va fi actualizată pe parcursul dezvoltării propunerii de proiect):

Sisteme de conducere a proceselor – Automatizări:
Modelare de procese, Sisteme inteligente, Sisteme de control inteligent și conducere distribuită (Networked Control Systems, Intelligent Control Systems), Rețele de senzori și actuatori ( Sensor and Actuator Networks), Sisteme inteligente de producție ( Cyber-Physical Systems Industrie 4.0 ) cu aplicații în: industrie, transporturi, automotive.

Tehnologia Informației și Comunicații:
Internetul Serviciilor și Obiectelor (Internet of Things), Sisteme Informaționale, sisteme înglobate și microcontrolere (Embedded Systems), Interoperabilitatea sistemelor, Tehnologii mobile cu aplicații în: industria IT (aplicații, servicii), industrie, gestiunea companiilor, telefonie mobilă, rețele de comunicații.

In acest context, vă invităm să faceți parte din consorțiul pe care intenționăm să îl alcătuim, în vederea elaborării unei propuneri de program de colaborare. In măsura în care acceptați invitația, vă rugăm să confirmați participarea în consorțiul de proiect printr-un email către dl. Ioan Sacala – ioan.sacala@acse.pub.ro.

In acest sens, vă invităm să participați la o întâlnire de lucru, Vineri 17.07.2015, la ora 10.00, la sediul CPRU, Str Gheorghe Polizu, Corp P parter.

Etichete: