Versiunea a 2-a a Ghidului de achiziții software pentru instituțiile publice

Echipa formată din reprezentanți ai Secretariatul General al Guvernului / CIO Guvernamental, Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) și ai Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS) anunță lansarea celei de-a doua versiuni a Ghidului de achiziții software pentru instituțiile publice din România, în continuarea demersului început în 2017.

Ghidul este un document în continuă îmbunătățire, în ideea de a oferi noi repere care să vină în sprijinul persoanelor angrenate în procesele de achiziții publice, atât cu scopul de a dinamiza achizițiile la nivelul sectorului public, cât și pentru a preveni pe viitor deficiențe ale sistemelor care să le țină captive din punct de vedere tehnic și/sau legal.

Cristian Cucu, Secretar de Stat, Secretariatul General al Guvernului/CIO Guvernamental: “Ne-am alăturat acestui demers pentru că România are un potențial de creștere uriaș, atât din perspectiva sectorului public unde digitalizarea și interoperabilitatea sunt teme de interes direct pentru noi, dar mai ales din perspectiva de exportator de soluții în regiune. Ghidul este un document util pentru orice angajat angrenat în procesul de achiziții publice și de aceea ne dorim continuarea acestui efort.”

Ghidul poate fi accesat de orice persoană angrenată în procesul de achiziții, el conținând:

 • Achizițiile software
 • Soluții la cheie
 • Produse software existente (COTS) customizabile (ERP, CRM, etc.)
 • Structura caietului de sarcini
 • Cerințele comune (funcționale și nefuncționale)
 • Planul de transfer al cunoștințelor
 • Criteriile de atribuire și exemple
 • Metodologie de evaluare

Mihai Matei, Vicepreședinte ANIS și coordonator tehnic al proiectului: “Pe baza feedback-ului pozitiv primit după lansarea primei versiuni a Ghidului, ANIS a continuat efortul, lucrând la dezvoltarea conceptului prin oferirea de sprijin suplimentar personalului angrenat în procesul de achiziții. Unul din obiectivele strategice ale ANIS, alături de inovație și educație, este creșterea consumului de tehnologie la nivel de țară, care este legată direct de nivelul de digitalizare al administrației publice. Creșterea nivelului de digitalizare va aduce beneficii directe și imediate atât la nivel de cetățean, cât și pentru crearea unui climat propice investițiilor, prin eliminarea birocrației și eficientizare.”

Demersul va continua, iar Grupul de Lucru constituit are în plan includerea în Ghid și a unor capitole precum:

 • Ghidul practic de realizare a documentației tehnice de atribuire
 • Bune practici ale industriei software
 • Structura unui caiet de sarcini

Ghidul pentru achiziții software poate fi accesat de orice persoană implicată în procese de achiziții, atât din zona publică, cât și din zona privată, și poate fi descărcat gratuit la adresa: https://www.anis.ro/programe/ghidachizitii/.