Soluţii financiare în sprijinul Dezvoltãrii Durabile a Autoritãţilor Publice Locale din Moldova

Agenţia BTL DESIGN şi trustul Agora Grup, împreunã cu Agenţia de Dezvoltare Localã Bacãu, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia  Oraşelor  din  România  şi Asociaţia  Comunelor  din  România  organizeazã vineri, 13 mai 2011, simpozionul de administraţie publicã „Soluţii pentru Dezvoltarea Durabilã a Autoritãţilor Publice Locale”,  Ediţia 4 – Moldova.

Evenimentul se adreseazã reprezentanþilor administraţiei publice locale din regiunea Moldova: sunt invitaţi primari de localitãţi, preşedinţi de consilii judeţene, reprezentanţi ai instituţiei prefectului din judeţele regiunii istorice Moldova şi va aduce în discuţie teme precum: Strategia Naţionalã pentru Dezvoltare Durabilã a României, soluţii de finanţare şi de garantare, soluţii de eficientizare a activitãţii şi  soluţii financiare şi tehnice pentru izolarea termicã a locuinţelor.

Conferinţa îşi propune sã informeze şi sã punã în contact direct reprezentanţi ai administraţiei locale, ai Guvernului şi furnizorii de tehnologie ţi de soluţii financiare pentru a gãsi cele mai fiabile şi eficiente cãi de modernizare a administraţiei publice locale.

Dezvoltarea Durabilã este un concept obligatoriu pe care trebuie sã-l luãm în calcul în toate planurile de dezvoltare pe care localitãţile din România le elaboreazã. Este obligaţia noastrã sã implementãm mãsuri care nu ne vor afecta în viitor accesul la resurse şi care ne vor ajuta sã pãstrãm sau sã creştem standardul de viaţã. Autoritãţile publice locale sunt primele care trebuie sã gandesca şi sã aplice aceste mãsuri şi din acest motiv am creat o platformã de discuţii între instituþiile centrale, furnizorii de soluţii financiare şi autoritãţile locale pentru a gãsi cele mai bune cãi de rezolvare a problemelor cetãţenilor” a declarat Ion Radu, Managing Director, BTL Design SRL.

În calitate de vorbitori oficiali au fost invitaţi reprezentanţi din Ministerul Administraþiei şi Internelor, ai Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, specialişti din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale. Vor susţine prezentãri pe tematicile enumerate reprezentanţi ai CEC Bank, ADEPLAST, Fondului Naţional de Garantare a Creditului Rural (FNGCR), Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Etichete: