Romtelecom și COSMOTE România se alătură evenimentului Internet & Mobile World în calitate de Parteneri Principali

Internet & Mobile World 2012Romtelecom ?i COSMOTE România se al?tur? evenimentului Internet&Mobile World în calitate de Parteneri Principali. Reprezentan?i de top ai industriei locale de telecom, cele dou? companii sus?in cel mai amplu demers de valorizare a industriei autohtone de digital ?i mobility. Între 19-21 Septembrie, expo-conferin?a va g?zdui cele mai interesante solu?ii de business ale momentului din domenii precum conectivity ?i infrastructure, digital marketing, content management, E-commerce, mobile, E-services & E-government, social media, web design. Evenimentul va avea loc în Bucure?ti, la centrul de conferin?e Romexpo – Pavilion C6, din Blv M?r??ti 65-67.

Încrederea acordat? de Romtelecom ?i COSMOTE prin deciza de a deveni parteneri principali ai Internet & Mobile World, este de fapt încrederea acordat? pie?ei digitale ?i de IT locale. Este un mesaj puternic de raliere la ambi?ia, vocea ?i pasiunea miilor de ‘geeks’, de creativi, de vizionari, de speciali?ti IT, de antreprenori online, de web developeri, de ‘înc?p???na?i’ care cred cu putere c? noul val de tehnologii online ?i mobile va schimba din r?d?cini modelele clasice de a face business.

România trebuie ?i poate s? fie un avanpost de inova?ie digital? la nivel regional, iar asta se poate realiza doar dac? vocea acestor mii de pasiona?i de tehnologie întâlne?te ?i deschiderea pie?ei de a implementa ?i a-?i asuma aceaste schimb?ri. Misiunea Internet&Mobile World este de a face acest lucru cât mai u?or de realizat. An de an, companie cu companie, om cu om”. declar? Cristian Hossu, project manager Internet&Mobile World.

Internet & Mobile World este evenimentul care reune?te în fiecare an cei mai importan?i actori care ofer? solu?ii de business cu aplicabilitate în aria de online ?i mobile atât din România cât ?i din regiune. Este un demers care-?i propune s? încurajeze pasiunea, talentul ?i ini?iativa local?, s? sus?in? competen?ele tehnice autohtone ?i s? transfome România într-un hub digital cheie pentru regiune.

Internet&Mobile World are totodat? o puternic? dimensiune aplicat?. Evenimentul a fost conceput pentru a facilita interac?iunea direct? între dezvoltatorii de solu?ii business cu aplicabilitate în online & mobile ?i managerii structurilor care le pot folosi pentru a optimiza anumite procese de business sau pentru a promova ?i vinde mai bine produsele companiei.

Expo-conferin?a va reuni pe parcusul celor trei zile peste 50 de speakeri interna?ionali ?i locali de top, într-o agend? axat? pe studii de caz concrete, cu aplicabilitate direct? în business.

Peste 3000 de vizitatori – 2700 de reprezentan?i din mediul de business ?i 300 de dezvoltatori de aplica?ii web ?i mobile sunt a?tepta?i al?turi de cei peste 70 de provideri de solu?ii prezen?i în zona expozi?ional?.

Accesul se face pe baz? de preînregistrare, iar biletele pot fi procurate online în perioada 19 iulie – 21 septembrie, accesând www.imworld.ro/register/

Pe lâng? partenerii principali deja men?iona?i, evenimentul este realizat ?i cu sprijinul partenerilor: IBM ?i Ericsson – Gold Partners, Samsung – Networking Partner, SEO monitor – Online Partner, 360 Revolution, Distinct – Technical Partner.

Sponsorii evenimentului sunt MEC Global, Omnilogic, Zitec, Outbox, HTTPOOL, White Image, Mind Treat Studios, Microsoft, Padicode, Transart, Simplus ?i Syscom Digital.

Fiind un eveniment dedicat industriei de internet ?i mobility, acesta este sus?inut ?i de partenerii s?i institu?ionali: IAB, ANIS, ISOC ?i Eurocloud.

Internet&Mobile World se bucur? de sus?inerea publica?iilor de profil ?i de business, iar partenerii media ai evenimentului sunt: Ziarul Financiar, Business Magazin, Mediafax, Radio Guerilla, AdHugger, BBC Science Focus, B2B Advertising, Business24.ro, Chip, Cariere, Comunicatedepresa.ro, Computerworld.ro, Digital trends, Elevate, Fokus Digital Services, HIT.ro, IQads, IT Trends, Money Channel, MarketingPortal.ro, Mobile-news.ro, Market Watch, Manager.ro, News Outdoor, Playtech.ro, PC World, Rentrop&Straton, Startups.ro, Trafic.ro, Transfer.ro, Zona IT, Ziare.com.

Pentru mai multe detalii ?i un update constant al agendei IMWorld pute?i accesa www.imworld.ro.

Cu o expertiz? de peste 80 de ani pe pia?a româneasc? de telecomunica?ii, Romtelecom este unul dintre cei mai reprezentativi operatori la acest moment. Compania a parcurs o perioad? de transformari majore în ultimii ani, de la un furnizor clasic de telefonie fix? la un jucator competitiv pe pia?a de telecomunica?ii, oferind ast?zi o gam? complet? de servicii de comunicare ?i divertisment pentru toate nevoile unei gospod?rii, cu pachete personalizate de televiziune (satelit ?i IPTV), internet ?i voce. La finalul primului trimestru din 2012, Romtelecom avea aproximativ 4,7 milioane de clien?i în portofoliu, pentru servicii de televiziune, internet în band? larg? ?i voce, precum ?i solu?ii complexe de business ICT. Mai multe detalii despre companie sunt disponibile pe www.romtelecom.ro.

COSMOTE România avea aproximativ 6,4 milioane de clien?i la 30 iunie 2012. Lansat? în 2005, COSMOTE România a înregistrat cea mai rapid? dezvoltare a re?elei din Europa, conform raportului Citigroup din iunie 2007. În mai pu?in de cinci ani, COSMOTE România ?i-a dep??it competitorii în ceea ce prive?te re?eaua de acoperire na?ional?. În prezent, COSMOTE România ofer? acoperire pentru 99% din popula?ie ?i 90% din teritoriu. COSMOTE România este divizia local? a COSMOTE Group, operatorul cu cea mai extins? prezen?? în sud-estul Europei, care are o baz? de 20.4 milioane de clien?i în Grecia, Albania, Bulgaria ?i România. Pentru mai multe informa?ii vizita?i www.cosmote.ro.

Etichete: , ,