Organizarea Zilei Naţionale de Informare privind Programul CIP ICT PSP 2011

În data de 31 Martie 2011, Ministerul Comunicatiilor şi Societăţii Informaţionale organizează la sediul său din Bvd. Libertatii, nr. 14, Ziua Naţională de Informare privind programul de sprijin pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, ICT PSP – “Policy Support Programme”, componentă a Programului de Competitivitate şi Inovare – „Competitiveness and Innovation Framework Programme” (CIP), program dedicat stimulării inovării şi competitivităţii prin preluarea la scară largă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de către cetăţeni, administraţia publică şi mediul de afaceri, în special IMMuri.
 
Evenimentul va avea ca principal obiectiv diseminarea informaţiilor privind domeniile majore de interes pentru care se poate obţine finanţare prin intermediul acestui program, modalitatea de depunere a unei aplicaţii, condiţiile de formare a parteneriatelor, alături de exemple de bune practici precum şi informaţii privind suportul financiar oferit de Comisia Europeană pentru fiecare axă de interes a programului. Totodată, evenimentul va beneficia de sprijinul Directoratului General pentru Societate Informationala şi Media al Comisiei Europene, prin prezenţa unui responsabil de proiect din unitatea „ICT for Sustainable Growth”, care va prezenta informaţii privind apelul de propuneri lansat în ianuarie 2011 şi căruia potenţialii beneficiari ai programului îi pot adresa intrebări privind diferite arii de interes sau îi pot transmite aceste solicitări prin poşta electronică ulterior derulării evenimentului.
 
Participanţii la eveniment sunt rugaţi să se înregistreze pe site-ul www.mcsi.ro, la nivelul secţiunii dedicate anunţului de informare pentru organizarea Zilei Naţionale de Informare privind Programul CIP ICT PSP 2011, nu mai târziu de data de 30 Martie 2011.
 
Agenda evenimentului va fi postată pe site-ul MCSI în urmatoarele zile. În cazul unui număr mare de participanți, MCSI va înştiinţa audienţa privind o eventuală schimbare a locaţiei evenimentului.
 
Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 021.311.41.17, fax: 021.311.41.15.
Etichete: