Masă rotundă CDI

Evenimentul marchează încheierea unei etape a procesului Europa 2020, respectiv translatarea preliminară la nivel naţional a obiectivelor strategiei, în contextul în care, pe plan european, se desfăşoară un amplu proces de dialog între Comisia Europeană şi statele membre, pe această temă.

Strategia Europa 2020 propune o imagine de ansamblu a economiei sociale de piaţă a Europei în următorul deceniu, menită să conducă la ieşirea din criza economică şi financiară şi la transformarea Uniunii într-o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială.

Cadrul general al strategiei a fost adoptat de către şefii de stat şi/sau guvern la Consiliul European din 25-26 martie 2010, urmând ca celelalte elemente ale acesteia să fie definitivate în cadrul formaţiunilor de lucru ale UE şi adoptate la Consiliul European din 17-18 iunie.

În perioada dintre Consiliul European de primăvară şi cel de vară din acest an, statele membre sunt invitate să stabilească ţintele naţionale pentru obiectivele strategiei, în funcţie de punctul de pornire şi de condiţiile naţionale. De asemenea, statele membre trebuie să identifice principalele blocaje la nivel naţional în calea creşterii economice sustenabile şi să definească măsuri adecvate (cu resurse estimate şi termene de implementare) pentru atingerea ţintelor propuse.

Masa rotundă va reuni reprezentanţi ai structurilor guvernamentale, partenerilor sociali, mediului academic, societăţii civile şi îşi propune să completeze tabloul schiţat de Grupurile de lucru sectoriale pentru stabilirea obiectivelor strategiei Europa 2020 şi să asigure preluarea punctelor de vedere ale tuturor părţilor interesate.

Pentru cei interesați de eveniment și care doresc să confirme participarea o pot face până la data de 26 mai, ora 16:00, pe următoarele adrese de e-mail: elena.mocanu[at]dae.gov.ro , elena.stoica[at]ancs.ro.