Eveniment Agora: Cloud Computing, SaaS, IaaS

Agora Group vă invită la evenimentul Cloud Computing, SaaS, IaaS care va avea loc în data de 21 aprilie 2011 la Hotel Intercontinental, sala Rapsodia.

Când giganţi precum IBM văd viitorul imediat al pieţei IT împărţit în două între fermele mari de servere şi tehnologiile cloud computing, devine clar faptul că fosta expresie de bonton a intrat deja pe făgaşul realităţii concrete. O realitate de la care România nu se poate sustrage, indiferent cât ar mai dura mentalitatea mioritică a „tuturor oalelor ţinute sub acelaşi acoperiş”.

Încetul cu încetul se generează o unanimitate în a lua în considerare avantajele certe ale cloud computing din punct de vedere al tehnologiilor de folosit în mediul de business. Unul din cele mai importante este legat de cheltuielile de capital ale firmelor care, în loc să se confrunte cu amortizarea şi deprecierea ciclului estimat de viaţă al echipamentelor, plătesc o taxă lunară sau anuală pentru contracte de servicii.

Consecinţa directă este al doilea avantaj. Prin cloud computing, în fond o externalizare de hardware, software şi networking, firmele reuşesc economii substanţiale ale bugetelor IT, prin eliminarea achiziţiilor de echipamente sau licenţelor software.

Un alt mare avantaj vine dintr-o caracteristică umană profundă: comoditatea. Practic, tot mai multe firme preferă să se bazeze mai mult pe furnizori de servicii pentru a obţine şi menţine aplicaţii IT decât să se confrunte cu costurile de construire şi actualizare a unei aplicaţii personalizate propriilor nevoi.

Nu este deloc întâmplător, în atari circumstanţe, că studii recente arată, la nivel global, că peste 40% din firme utilizează deja cloud computing într-o formă sau alta, în termeni de software, platformă sau infrastructură. Şi asta chiar dacă aproape 50% din decidenţii firmelor manifestă încă temeri puternice legate de securitatea unei asemenea soluţii.

Prin prezenţa locală a principalilor furnizori mondiali de cloud computing, România dispune de o şansă imensă de a fi una din primele ţări care adoptă pe scară largă soluţii tehnologice de ultimă oră. Conferinţa Agora dedicată cloud computing vă propune exact acest lucru: să aflaţi care sunt unele din cele mai viabile soluţii de acest tip existente, totul cu scopul de a vă ajuta în luarea unor decizii importante din punct de vedere tehnologic şi, pe cale de consecinţă, al viitorului afacerii pe care o conduceţi.

Pentru mai multe detalii despre eveniment și înscrieri contactați  Marina Enache,  021.330.92.82, conferinte@agora.ro.

Etichete: