Conferinţe de învăţământ virtual la Cluj-Napoca

Universitatea din Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, organizează la Cluj-Napoca, în perioada 28-29 octombrie 2011, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual (CNIV) şi Conferinţa Internaţională de Învăţământ Virtual (ICVL), manifestări ştiinţifice cu tradiţie, ajunse la ediţia a IX-a şi respectiv, ediţia a VI-a.

     
Aceste conferinţe, desfăşurate simultan, oferă un cadru adecvat de interacţiune între profesori din învăţământul preuniversitar şi superior, elevi şi studenţi, specialişti în educaţie şi IT. Alături de cele două universităţi, partenerii evenimentelor sunt SIVECO Romania şi TEHNE – Centrul pentru Inovare în Educaţie, sponsorul tradiţional fiind Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS).

Cu această ocazie, se vor desfăşura Concursul „Software Educaţional” şi Expoziţia de produse software, echipamente şi produse IT destinate educaţiei, cercetării şi inovării.
                                 
Lucrările acceptate pentru ICVL 2011 vor fi publicate în Proceedings of  ICVL 2011 (print şi online, ISSN 1844-8933). În cadrul CNIV 2011 se vor acorda premii pentru elaborarea de produse software în educaţie şi cercetare. De asemenea, lucrările acceptate vor fi publicate în volumul CNIV 2011 (print şi online, ISSN 1842-4708). Articolele pentru participarea la ICVL  2011 pot fi trimise până la 15 august 2011. Articolele pentru participarea la CNIV 2011 pot fi trimise până la 1 octombrie 2011.
                                     
Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.