Antreprenorii web din Europa de Est se reunesc în noiembrie la How To Web 2011

How To Web continu? trendul început anul trecut de a conecta antreprenoriatul web din Estul Europei cu cel global, de a crea oportunit??i de networking, de a aduce al?turi comunit??i de antreprenori, dezvoltatori ?i oameni pasiona?i de web, de a furniza informa?ii ?i know-how. A treia edi?ie a How To Web – cea mai mare conferin?? regional? de antreprenoriat ?i tehnologie web din Europa de Est  – va avea loc pe 9 ?i 10 noiembrie la Crystal Palace Ballrooms. Anul acesta, peste 35 de speakeri interna?ionali vor urca pe scen? în cele 2 zile dedicate evenimentului.

Evenimentul se adreseaz? în special antreprenorilor ?i dezvoltatorilor web, precum ?i tuturor celor ce doresc s? afle mai multe despre dezvoltarea afacerilor web. How To Web 2011 va fi structurat în 24 prezent?ri ?i paneluri în cadrul c?rora se va discuta despre antreprenoriat, business development ?i tendin?e web, 12 workshopuri tehnice dedicate tehnologiilor web ?i mobile, precum ?i antreprenoriatului web, ?i o zon? expozi?ionala în care sunt a?teptate peste 25 de start-up-uri ?i companii din zona de tehnologie.

Printre vorbitorii interna?ionali care ?i-au anun?at prezen?a la eveniment se reg?sesc numero?i antreprenori, investitori ?i speciali?ti importan?i ai webului global precum: Carlos Espinal – Partener la Seedcamp (cel mai popular program de investi?ii ?i suport pentru antreprenorii web din Europa), Alex Hoye – Business angel & tech advisor, Jon Bradford – Managing director Springboard (ex-VC Manager, ex-fondator al The Difference Engine), Chris Kowalczyk – Fondator al Gamma Rebels (Program international accelerator tech pentru startup-uri est-europene, din Var?ovia), Reshma Sohoni – Partner la Seedcamp, Alastair Mitchell – Fondator si CEO al Huddle (premiat cu “Best B2B European Entreprise Service” la Startup100), Eric Wahlforss – Fondator al Soundcloud (proiect premiat cu “Best European music sharing service” la Startup100), Miki Devic – Fondator al HTTPool (una dintre cele mai mari re?ele de publicitate online din CEE), Adam Somlai-Fischer – Fondator al Prezi.com (instrument inovator pentru designul prezentarilor), Branko Milutinovic – Fondator ?i CEO al Nordeus (producator al Top Eleven, cel mai popular joc social sportiv din lume), Thai Tran – Fondator al Lightbox (Ex-product manager al Google Maps, ex-product manager YouTube), Michael Breidenbruecker – Fondator al RjDj, Felix Petersen – Co-fondator al Amen & Plazes (unul din pionierii in domeniul “context si location based services”),  Mark Randall – Chief Strategist, Digital Media la Adobe.

Temele de discu?ie ale invita?ilor se vor axa pe subiecte de interes pentru antreprenorii din zon? tehnologiei web cum ar fi: future of web, Eastern Europe’s entrepreneurs, How To’s, entrepreneurship, business development, financing & developing mobile apps, Focusing on web technologies, cloud technologies,  mobile development.

Bogdan Iordache, Managing Partner Wembrio – organizator al evenimentului: “How to Web 2011 se va axa pe informa?ii concrete despre dezvoltarea afacerilor ?i aplica?iilor web în contextul est-european, analizând în acela?i timp ?i cele mai importante tendin?e ale webului global: social ?i mobil. Vom avea o edi?ie cu o puternic? latur? practic?, în care s? discut?m despre provoc?rile pe care le întâmpin? antreprenorii web ?i despre rezolv?rile lor al?turi de personalit??i din webul european ?i antreprenori de succes din Europa de Est”.

Anul acesta, sunt a?tepta?i la How To Web peste 750 de participan?i, atât din România, cât ?i din ??rile vecine. Pentru ei, organizatorii vor pune la dispozi?ie autocare dedicate ce vor pleca din Timi?oara, Sofia, Belgrad, Ia?i ?i Cluj care vor asigura gratuit transportul participan?ilor.

Despre How To Web 2010

How to Web 2010 a fost cel mai mare eveniment de antreprenoriat ?i tehnologie web din Europa de Est, care a reunit pe parcursul celor 2 zile de desf??urare 450 de participan?i cu 23 de speakeri interna?ionali (printre care Patrick De Laive – The Next Web – al doilea eveniment ca importan?? în Europa pe teme de web ?i cel mai popular blog “de tehnologie, Ramu Yalamanchi – CEO Hi5, Mike Butcher – Redactor-sef TechCrunch Europe – cel mai citit blog de tehnologie din lume, Katy Turner – Eden Ventures – unul din cele mai importante fonduri de investi?ii Europene pe zona de web, Alex Hoye – CEO Latitude – cea mai important? companie de online marketing din UK). Invita?ii How To Web 2010 au sus?inut 20 de prezent?ri, 4 paneluri de discu?ii interactive, 4 Workshopuri. De asemenea, evenimentul a cuprins ?i lansarea în premier? în România a smartphone-ului HTC Desire HD ?i 2 petreceri la finalul fiec?rei seri!

Despre Wembrio

Conferin?a How To Web 2011 este organizat? de Wembrio – organiza?ie care î?i propune s? sus?in? ?i s? încurajeze antreprenoriatul online, s? ofere suport antreprenorilor ?i tuturor acelora care sunt interesa?i s? se familiarizeze cu mediul de afaceri online. Primele proiecte dezvoltate au fost www.how-to-web.net – o platform? de know-how ?i informare pentru toate startup-urile din CEE ?i evenimentul How To Web 2010 – cea mai important? conferin?? de antreprenoriat web din Europa de Est. Anul acesta proiectul How To Web a continuat în prima jum?tate a anului cu o serie de evenimente dedicate comunit??ilor locale de antreprenori din Sibiu, Cluj ?i Belgrad în preambulul How To Web Conference 2011.