Ernst & Young: Companiile performante reuşesc să crească pe timp de criză

Există oportunităţi de creştere pentru companii chiar şi în această perioadă economică dificilă – se arată în noul raport Ernst & Young, Growing Beyond: How high performers are accelerating ahead. Studiulanalizează modul în care companiile exploatează aceste oportunităţi cât mai eficient – prin extindereape noi pieţe, identificarea de noi căi de inovare şide noi abordări de valorificare a talentelor.

În condiţiile în care nicio afacere nu este imună lastarea generală de sănătate a economiei sau a pieţei, unele companii au continuat să prospere înpofida contextului dificil din ultimii ani. Mai mult,diferenţa dintre companiile performante şi cele mai puţin performante devine din ce în ce mai pronunţată.

Ce fac diferit companiile performante?

Studiul Ernst & Young identifică patru factori generatori de succes în competiţia din economiaglobală de astăzi: apropierea de client, agilitatea operaţională, competitivitatea costurilor şi încrederea stakeholderilor.

Studiul evidenţiază modul în care companiile performante utilizează aceşti vectori pentru a-şi surclasa competiţia:

Apropierea de client – companiile performante abordează mult mai atent ce vrea piaţa şi se concentrează pe caracteristicile ei:

 • Caută să înţeleagă cât mai clar cerinţele şi aşteptările clienţilor şi alocă bugete mai mari de marketing în acest scop.
 • Se concentrează pe identificarea de noi pieţe pentru produsele şi serviciile existente. Companiile performante au de trei ori mai multe şanse de a genera vânzări pe pieţele noi, în comparaţie cu companiile slab performante.
 • Planifică cu mai multă atenţie intrarea pe pieţele noi. Identifică o cerere clară pentru un produs sau serviciu existent, evaluează şi fac previziuni de creştere pe piaţa respectivă.
 • Dau prioritate inovaţiei. Peste 10% din vânzările companiilor performante sunt generate dinproduse sau servicii dezvoltate în ultimii trei ani – aproape dublu faţă de companiile cu performanţe mai slabe. Aceste rezultate se datorează concentrării pe îmbunătăţirea noilor produse pentru clienţii existenţi şi adaptării produselor la noile pieţe.

Încrederea stakeholderilor – companiile performante se implică mai mult în relaţia cu stakeholderii şi îşi folosesc eficient talentele interne:

 • Companiile performante prezintă mai detaliat valoarea de business creată către stakeholderii lor. Raportările au sporit simţitor ca frecvenţă şi complexitate.
 • Inţeleg că succesul pe termen lung poate fi doar global şi pun valoare pe abilitatea de a conduce eficient într-un mediu de afaceri global. Oferă talentelor lor interne posibilitatea de a opera la nivel internaţional şi văd în accesul la talente o raţiune de a intra în pieţele emergente.
 • Companiile performante se concentrează mai mult pe individ. Ele cresc corelarea între salarizare şi performanţe şi le asigură angajaţilor o dezvoltare de carieră personalizată.
 • Companiile performante îşi valorifică superior talentele în piaţă descentralizând cât mai mult procesul de luare a deciziilor şi rafinând rolurile şi responsabilităţile din fişa postului pentru a le face mai flexibile.

Competitivitatea costurilor – companiile performante fac diferenţa între activităţile care generează costuri şi cele care aduc valoare companiei:

 • Companiile performante acordă mai multă atenţie segmentării clienţilor şi analizelor de piaţă. De asemenea, recunosc faptul că înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor clienţilor este crucială în definirea strategiilor de stabilire a preţurilor.
 • Pentru că îşi înţeleg clienţii, companiile performante îşi pot permite creşteri de preţuri.
 • Companiile performante ştiu care este diferenţa dintre eliminarea pierderilor şi simplareducere a costurilor. Astfel, pot identifica la nivelul întregii organizaţii ce anume genereazăcosturi în furnizarea de servicii sau produse.
 • Companiile performante se concentrează mai mult pe eficientizare decât pe reducerea de personal. Doar un sfert dintre companiile performante au făcut reduceri de personal,comparativ cu 43% dintre companiile slab performante.

Agilitate operaţională – companiile performante răspund inteligent la schimbare, dar, mult mai important, răspund rapid:

 • Companiile performante înţeleg că riscurile de a fi primul pe piaţă încep să fie mai mari decât oportunităţile, însă ştiu că viteza de răspuns este întotdeauna critică.
 • Companiile performante continuă să accelereze, în timp ce companiile slab performante încep să fie limitate de capacitatea lor organizaţională de răspuns.
 • Companiile performante înţeleg că, în afaceri, consecvenţa presupune un un cost de piaţă care-i depăşeşte valoarea de management. Acest lucru le poate reduce capacitatea de răspuns într-o lume din ce în ce mai variată şi volatilă.
 • Se adaptează flexibil la condiţiile de piaţă în schimbare rapidă, prin utilizarea tehnologiei, prin delegarea puterii de decizie şi îmbunătăţirea competenţelor capitalului lor uman.

83% dintre cei peste 1.500 de respondenţi din cadrul studiului consideră că piaţa va devenimult mai competitivă în următorii doi ani. Acest procent creşte la 91% în cazul companiilor performante, care îşi definesc succesul bazându-se într-o mai mare măsură pe înţelegerea aprofundată a tendinţelor din piaţă şi a cerinţelor clienţilor.

Trei factori care ar putea genera creşterea competitivităţii companiilor performante în următorii doi ani:

1. Apropierea de clienţi este considerată un aspect major de diferenţiere în 9 din cele 12 sectoare de business analizate. În acest sens, în 4 dintre sectoare, se are în vedere aprofundarea relaţiei directe cu clienţii. În 7 sectoare se vizează valorizarea inovaţie iar în 8 sectoare expansiunea în piaţă.

2. Competitivitatea costurilor – este considerată, alături de branding, a doua arie majoră de diferenţiere în 5 din sectoarele analizate. Optimizarea costurilor este consideratăimportantă în toate sectoarele, dar este mult mai importantă pentru companiile performante.

3. Încrederea stakeholderilor este văzută ca fiind mai puţin importantă în majoritatea sectoarelor, dar este o zona în care diferenţa dintre companiile performante şi cele slab performante devine palpabilă – în special în privinţa talentelor.

Studiul Growing Beyond: How high performers are accelerating ahead a fost realizat deEconomist Intelligence Unit pentru Ernst & Young, în perioada 13 august-14 septembrie 2012, pe baza unui sondaj efectuat pe un eşantion format din peste 1.500 de directori executivi, directori din consiliile de administraţie şi manageri seniori provenind din companii foarte mari de la nivel global. Datele evidenţiate de studiu compară performanţa realizată de companii activând în 12 sectoare (automotive, bănci şi pieţe de capital, produse de larg consum, asigurări, biotehnolgie, mass-media şi divertisment, minerit şi metalurgie, petrol şi gaze, capital privat, energie şi utilitati, imobiliare, tehnologie), pe baza EBITDA şi a creşteriiveniturilor din ultimii doi ani.

 

SURSA: Agora

Etichete: ,