Eficiența instituțiilor, îmbunătățirea mediului de afaceri și siguranța cetățeanului pe agenda dezbaterilor CoNaCo (Consiliul Național pentru Competitivitate)

În cadrul ședinței CoNaCo de vineri, 11 noiembrie 2011, dezbaterile s-au concentrat pe eficientizarea aparatului public administrativ, îmbunătățirea mediului de afaceri și siguranța cetățeanului, ca suport pentru creșterea competitivității economiei românești la orizontul anului 2020.

Cum diminuăm decalajul de 98 locuri pe care România îl are față de cel mai bun performer în ceea ce privește calitatea instituțiilor?

Finlanda, UK și Elveția ne-au servit drept exemple pentru ceea ce înseamnă o administrație publică suplă, eficientă, simplificată, puțin costisitoare, ce readuce cetățeanul în centrul atenției.

Reprezentanții mediului de afaceri au reclamat nevoia transparenței la nivelul tuturor instituțiilor publice, continuarea eforturilor pentru a reduce numărul de taxe plătite în România și promovarea comunicării on-line în relația cetățean – instituții. Depolitizarea instituțiilor publice nu poate lipsi din acest peisaj, alături de revizitarea calității politicilor publice.

Specialiștii ne-au oferit cel puțin două soluții remarcabile: cicluri consultative cu mediul de afaceri și aplicarea pre-consultării în procesul legislativ, prin care toate părțile interesate sunt implicate în redactarea propunerii legislative finale, al cărei obiectiv a fost deja fixat de administrația publică.

Atitudine și acțiune pentru a da curaj antreprenorilor români – „think small first”

Avem cu 43% mai puține companii la 1.000 locuitori față de media

europeană: 24 firme la 1.000 locuitori în România comparativ cu 42 firme la 1.000 locuitori în Uniunea Europeană. Utilizarea potențialului creativ al țării, ca avantaj competitiv, îmbunătățirea accesului la finanțare și promovarea comportamentului colaborativ, de pildă clusterele, sunt opțiuni pe care România le are la dispoziție pentru a ajunge din urmă media europeană.

Programul start-up Chile, prin care fiecare firmă nou-înființată primește o viză pe un an, 1 până la 3 birouri într-o clădire de birouri și o sumă de 40.000 $ pentru a porni afacerea reprezintă un model de bună practică în realizarea unor modele de business global.

Competitivitate și siguranța cetățeanului Orice investitor care vine în România are nevoie de un spațiu sigur, caracterizat de un nivel scăzut al infracționalității, migrație legală, grad redus de evaziune fiscală și contrabandă și management eficient al situațiilor de criză. Serviciile moderne, eficiente și sigure de livrare a documentelor pot crește atractivitatea economiei românești în ochii investitorilor străini.

Abordarea unei strategii privind migrația și dezvoltarea de parteneriate interinstituționale pentru a crea un mediu sigur, eficient și propice investițiilor sunt provocări la care România trebuie să răspundă pentru a fi competitivă în anul 2020.

Vineri, 18 noiembrie 2011, membrii CoNaCo se reunesc pentru a dezbate problematica pieței muncii și a sănătății, teme direct intercorelate cu obiectivul creșterii competitivității.

Toți cei care doresc să ni se alăture în acest demers de definire a interesului strategic al României competitive în anul 2020,  sunt invitați să ne scrie pe forumul de dezbatere publică www.conaco.ro, deschis până la 31 decembrie 2011.

Vă invităm să construim inteligent competitivitatea economiei românești! Fără o fundamentare solidă a competitivității nu vom putea vorbi despre creșterea veniturilor și a standardului de viață al românilor!

Despre CoNaCo

CoNaCo este un organism de dezbatere specializată – think tank guvernamental – bazat pe un parteneriat public – privat – academic, înființat cu scopul definirii interesului strategic al României până în anul 2020.

Consiliul reunește 83 de membri reprezentativi din mediul academic, privat şi public, cu scopul elaborării „Strategiei Naţionale de Competitivitate a României 2020” până la sfârşitul acestui an.

CoNaCo este condus de doi co-președinți, dna Andreea Paul (Vass), din partea mediului public, iniţiatoarea acestui proiect, şi dna Irina Schrotter, ca reprezentantă a mediului privat.

SURSA: CoNaCo

Etichete: