e-Incluziunea, primul punct pe agenda Alianţei Digitale pentru România

Astăzi a avut loc la sediul MCSI întâlnirea de lucru a Alianţei Digitale pentru România – Capitolul incluziunea digitală, desfăşurată sub semnul campaniei europene eSkills Week 2012.

Agenda întâlnirii va fi deschisă prin prezentarea programelor existente în derulare şi rezultatelor obţinute de membri ai Alianţei Digitale pentru România – Capitolul incluziunea digitală pe plan naţional şi internaţional în îmbunătăţirea accesului şi utilizării Internetului şi Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru toate segmentele de utilizatori, inclusiv pentru persoanele dezavantajate.
În cadrul discuţiilor se va pune accent pe identificarea de bune practici de multiplicat de către membrii Alianţei Digitale pentru România şi pe o serie de propuneri pentru Programul Comun pentru sincronizarea acţiunilor concrete pentru perioada următoare, pentru conectarea, colaborarea informaţională şi logistică între actorii existenţi/reţelele existente cu impact în incluziunea digitală, pentru vizibilitatea Alianţei Digitale pentru România pe plan naţional şi european, inclusiv definirea uneltelor de lucru comune: acţiuni de realizat, exemple, materiale de marketing şi PR uşor de refolosit.
De asemenea, se va stabili Calendarul activităţilor concrete comune pentru Luna Incluziunii Digitale – luna martie 2012, precum Get Online Week/Hai pe Net 2012, eSkills Week 2012 etc. şi se va avea în vedere crearea (şi eventual adoptarea) unui document programatic necesar pentru direcţionarea acţiunilor tuturor stakeholder-ilor în domeniul incluziunii digitale în România, membri sau nu încă ai Alianţei Digitale.
Agenda de lucru va continua cu propuneri de acţiuni pentru conştientizarea conexiunilor între incluziunea digitală, educaţie şi cultură, dezvoltarea regională, inovare, piaţa internă şi dezvoltarea industriei IT&C şi sugestii de acţiuni necesare pentru atragerea instituţiilor publice naţionale şi europene: Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, Ministerul  Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Comisia pentru IT&C a Camerei Deputaţilor a Parlamentului României, Servicul de Telecomunicaţii Speciale, Biserica Ortodoxă Română, alte culte oficiale pe teritoriul României, firme particulare, ONG-uri.
Alte puncte importante sunt stabilirea responsabilului pentru definirea şi implementarea unei platforme online gratuite pentru comunicarea cu publicul larg – de la beneficiari ai programelor de e-incluziune la potenţiali voluntari care să se implice şi propuneri de candidaţi pentru alegerea unui Campion Digital în România– o persoană publică cu notorietate, care să susţină proiectele de e-Skills.
La finalul discuţiilor va avea loc votarea membrilor propuşi ai Comitetului de Coordonare al Alianţei Digitale pentru România şi a Preşedintelui de către membrii aleşi.
SURSA: AGORA
Etichete: