Două grafice care arată de ce outsourcing-ul permite câştigarea avantajului competitiv

Companiile au nevoie să investească în creşterea avantajului competitiv. Avantajul competitiv, spune Michael Porter, poate veni din una dintre următoarele poziţii:

1. Producătorul cu cel mai mic cost
2. Diferenţiere
3. Focus (diferenţiere şi leadership de costuri pe un segment al pieţei).

Companiile tind să identifice activităţile care sunt legate de realizarea obiectului principal de activitate, ca activităţi cheie. Performanţa obţinută în aceste activităţi este considerată primordială pentru obţinerea şi păstrarea avantajului competitiv. Pe scurt, o companie de construcţii va căuta talente în special în rândul inginerilor constructori, a muncitorilor specialişti în construcţii, a conducătorilor echipamentelor specifice etc. Cu cât o activitatate are legătură mai mare cu executarea lucrărilor de construcţii, cu atât va căuta specialişti mai buni şi îi va plăti mai bine.

Activităţile din departamentele de suport, colaterale obiectului principal de activitate vor primi resurse mai puţine, salariile angajaţilor vor fi mai mici şi se va investi mai puţin în salariile, pregătirea şi dotarea lor. Compania de construcţii nu va angaja cei mai buni specialişti IT, dar va angaja cei mai buni constructori din piaţă.

Companiile tind să-şi concentreze investiţiile acolo unde contează mai mult pentru menţinerea avantajului competitiv şi unde se prevede o recuperare mai rapidă a investiţiei.

O distribuţie tipică a salariilor în funcţie de importanţa departamentului şi de legătura cu obiectul principal de activitate ar putea arata astfel într-o companie de construcţii (scara este de la 1-puţin important la 5-important şi crescătoare în ce priveşte salariile).

Position Construction Company    Salary    Importance
Construction engineer    5    5
Construction workers    4    5
Cost calculation, bid department    4    4
Drivers, including equipment drivers    3    4
Purchasing Department    2    4
IT, administrative support, marketing    2    2

O companie de IT, care oferă hosting şi soluţii pentru companiile de construcţii ar putea avea însă următoarea distribuţie:

Position IT Company    Salary    Importance
IT specialists    5    5
Project managers    5    5
Sales    4    4
Support Department    3    4
Cost calculation, bid department    2    2
Administrative support    2    1
Marketing    3    3

 

Dacă managementul companiei de construcţii hotărăşte să-şi reducă la minim departamentul de IT şi să-şi externalizeze departamentul de IT către compania de construcţii, rezultatul este înlocuirea unui personal de calitate inferioară cu unul de calitate superioară. Dacă specialiştii săi au fost dintre cei modeşti, conform salariilor pe care le plătea departamentului IT, prin externalizare compania de construcţii va avea la dispoziţie personal de cea mai bună calitate, care este considerat personal cheie în compania de IT.

Externalizarea poate şi trebuie să conducă la creşterea calităţii funcţiei de suport pe care IT-ul o desfăşoară în compania de construcţii, cu implicaţii directe asupra avantajului competitiv de care se bucură compania de construcţii.

 

SURSA: Computerworld