Deschiderea resurselor publice de date şi discutarea Mecanismului Conectarea Europei pe agenda Consiliului UE

n data de 8 iunie 2012 au avut loc la Luxemburg lucrările Consiliului TTE – componenta Telecomunicaţii şi Societate Informaţională.

Au fost organizate două schimburi de opinii pe marginea propunerii de directivă de modificare a directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public şi a propunerii de regulament privind o serie de orientări pentru reţelele de telecomunicaţii transeuropene şi de abrogare a Deciziei 1336/97/CE.
Cu referire la primul subiect, ministrul comunicaţiilor, Dan Nica a subliniat importanţa economică a deschiderii resurselor de date publice precum şi rolul acesteia la crearea unei democraţii participative şi a unei guvernări transparente şi responsabile. In acest context, a evidenţiat atenţia acordată de Guvernul României creşterii eficienţei în sectorul public şi a înlesnirii accesului la informaţiile din sectorul public, care vor contribui la creşterea productivităţii, a inovării şi la menţinerea coeziunii sociale şi teritoriale. Astfel, va fi creată o piaţă unică digitală care va permite Europei să concureze cu restul lumii, în materie de competitivitate şi de modele economice şi sociale inovatoare.

În privinţa celei de-a doua propuneri legislative, ministrul Dan Nica a atras atenţia asupra faptului că Mecanismul Conectarea Europei (CEF) poate fi un instrument esenţial pentru România în vederea finanţării accesului şi a dezvoltării reţelelor de bandă largă în regiunile defavorizate care nu prezintă interes economic pentru mediul de afaceri. Având în vedere caracteristicile de natură geografică şi economică ale ţării noastre, fondurile structurale reprezintă un instrument important pentru atingerea obiectivelor Agendei Digitale. Este esenţial însă ca CEF sa acţioneze ca un instrument complementar pentru finanţarea proiectelor de banda largă in zonele rurale şi pentru îmbunatăţirea infrastructurii de 30 Mbps şi 100Mbps. De asemenea, dezvoltarea unor aplicaţii transfrontaliere precum e-commerce, e-justice, e-procurement, e-invoicing sau e-health joacă un rol major în dezvoltarea economică şi competitivitatea UE.
Preşedinţia daneză a UE o organizat un dejun ministerial pe tema pieţei unice digitale. Ministrul român a evidenţiat că piata unică digitală poate contribui de o manieră semnificativă la efortul de relansare economică a Uniunii prin oportunităţile pe care le oferă mediului de afaceri. Efortul de creare a acesteia până in 2015, va fi important, iar o direcţie necesară de acţiune este valorificarea potenţialului încă neexploatat al pieţei.

Redresarea economică, promovarea creşterii şi a competitivităţii pe termen lung reprezintă priorităţi ale oricărui guvern. Prin crearea unei infrastructuri viabile de bandă largă la nivel UE şi prin diversificarea şi creşterea gradului de utilizare a serviciilor societăţii informaţionale, Europa va avea o economie mai performantă în care consumatorii din toate statele membre vor avea acces la numeroase produse şi servicii de diverse tipuri, oferite pe o arie geografică extinsă.

Sursa: Computerworld

Etichete: