Deloitte vă invită să participați la Executive Training Programme (ETP) în Japonia sau Coreea de Sud, sponsorizat de către Comisia Europeană

Executive Training Programme (ETP) a fost inițiat în urmă cu peste 30 de ani cu scopul de a întări prezența companiilor europene în piețele din Japonia și Coreea de Sud, printr-un program de instruire destinat managerilor. Mai mult, acest proiect și-a propus să creeze un grup de manageri europeni înzestrați cu abilitățile și cunoștințele de afaceri, lingvistice și culturale necesare pentru a opera pe piețele din Japonia și Coreea de Sud. Managerii instruiți prin intermediul programului ETP vor sprijini organizațiile din care provin pentru a intra sau pentru a-și consolida poziția pe aceste piețe.

Participarea în program prezintă avantaje multiple atât pentru companii, cât și pentru manageri.

Programul este împărțit în 3 cicluri anuale, pana în anul 2015. Un ciclu anual este aferent unui stagiu de instruire. Durata unui stagiu de instruire este de 45 de săptămâni, împărțit în 3 faze:

 1.  Modulul de inițiere – durează 3 săptămâni și se desfășoară la Londra, fiind organizat de către Școala de Studii Orientale și Africane, din cadrul Universității din Londra. Acesta este un modul intensiv în cadrul căruia se vor prezenta noțiuni de istorie, economie/afaceri, cultura și societate modernă, atât pentru Japonia, cât și pentru Coreea de Sud.
 2. Modulul de imersiune – durează 30 de săptămâni și se desfășoară fie la Tokyo, fie la Seoul, fiind organizat de către Universitatea Waseda (Japonia) sau Universitatea Yonsel (Coreea de Sud). Acest modul este reprezentat de un curs de instruire în afaceri și de limbă străină (Japoneză sau Coreeană, după caz)
 3. Stagiul de instruire – durează 12 săptămâni, și se desfășoară la o companie din Japonia sau Coreea de Sud, după caz.

Dintre beneficiile programului, menționăm câteva în rândurile de mai jos:

Pentru companii:

 • Creșterea exporturilor sau a investițiilor companiei către piețele din Japonia sau Coreea de Sud
 • Creșterea rețelei de afaceri a companiei
 • Dezvoltarea unui plan/strategii de afaceri pentru a intracsau a extinde prezența companiei pe piețele din Japonia Său Coreea de Sud

Pentru manageri:

 • Creșterea numărului de contacte din mediul de afaceri
 • Imbunătățirea abilităților de comunicare în afaceri
 • Experiența unică de dezvoltare personală și dobândirea unei experiențe profesionale internaționale
 • Dobândirea de cunoștințe specifice în ceea ce privește mediul de afaceri, cultura și limba din Japonia sau Coreea de Sud. Acestea sunt elemente esențiale, necesare pentru a avea afaceri de succes în aceste piețe

Comisia Europeană finanțează întregul stagiu de instruire de 45 de săptămâni oferit de către universitățile amintite mai sus și oferă burse de 26.400 € pentru Japonia (2.200 €/lună) și 24.000 € pentru Coreea de Sud (2.000 €/lună). Costurile ce revin companiilor care sponsorizează participanții sunt cele de transport și o parte din cheltuielile curente ale participanților.

Pentru a participa în program, atât companiile, cât și managerii, trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

Pentru companii:

 • Să aibă (a) exporturi sau investiții în Japonia sau Coreea de Sud sau (b) planuri de a exporta sau de a face investiții în aceste țări, sau (c) oferă suport companiilor europene pentru dezvoltarea exporturilor sau a investitiilor în aceste țări;
 •  Să aibă capital majoritar european, sediul central în Uniunea Europeană, identitate europeană și produce bunuri sau oferă servicii de origine europeană
 • Să aibă minim 5 angajati și o cifră de afaceri de cel puțin 500 000 €
 • Să contribuie cu o parte a cheltuielilor curente ale participantului pe durata desfășurării programului
 • Să mențină contractul de munca al angajatului pe durata desfășurării programului

Pentru manageri:

 • Să fie cetățean al unuia dintre Statele Membre ale Uniunii Europene
 • Să fie angajat într-o companie care-l susține/sponsorizează
 • Să cunoască foarte bine limba engleză
 • Să nu mai fi participat la ediții anterioare ale ETP
 • Să aibă fie (a) diplomă de studii universitare + 3 ani de experiență profesională ca manager, sau (b) 2 ani de studii universitare + 5 ani de experiență profesională ca manager

Procesul de aplicare constă în parcurgerea a doi pași. Inițial se completează o expresie de interes pe situl programului www.euetp.eu. Expresia de interes va fi analizată, iar dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate, candidații vor fi invitați să completeze un formular de aplicare online. Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 31 mai 2014.

Mai multe informații puteți găsi pe situl programului www.euetp.eu, iar pentru orice detalii suplimentare o puteți contacta pe dna Andreea Poșircă:  aposirca@deloittece.com, +40 731 790 201.

Etichete: ,