Dan Nica, ministrul Comunicațiilor: “Susținem libertatea și neutralitatea Internetului”

Având în vedere interesele naționale și preocuparea instituțiilor statului român pentru apărarea drepturilor utilizatorilor, delegaţia României la lucrările Conferinţei Mondiale privind Telecomunicaţiile Internaţionale (WCIT-12) din Dubai nu susţine acele propuneri care aduc atingere independenţei și neutralităţii internetului și nici acele propuneri care pot schimba actualul sistem de guvernare a internetului. Considerăm că expansiunea pe care acest serviciu l-a avut în ultimul deceniu este o dovadă clară că actualul sistem constituie o formulă de succes. Mai mult de atât, România în calitatea sa de membru al Uniunii Europene va apăra și promova principiile pieței comune bazate pe o concurență reală și pe necesitatea, oportunitatea, proporţionalitatea, neutralitatea tehnologică, transparența, predictibilitatea și stabilitatea actelor de reglementare. Nu în ultimul rând, România nu susține prevederile care pot aduce atingere exercitării suveranităţii naţionale în materie de drept penal sau securitate națională.

Cu ocazia Reuniunii de Informare asupra principalelor contribuţii ale statelor membre ale Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (ITU/UIT) cu privire la Reglementările Internaţionale de Telecomunicaţii (ITR) înaintate spre dezbatere în cadrul Conferinţei Mondiale privind Telecomunicaţiile Internaţionale (WCIT-12), organizată de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) și de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pe 6 septembrie 2012 la sediul MCSI, ministrul Dan Nica a afirmat ferm poziția pe care o va susține România la Conferința care are loc în aceste zile în Dubai: “Vom reafirma cu putere că neutralitatea şi libertatea internetului sunt punctele pe care le susţinem. Credem că nu este cazul ca Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor să se ocupe şi de această problemă. Ea trebuie să rămână sub autoritatea unor organisme internaţionale de tip multi-stakeholder, care şi-au făcut un renume deja”.  Această poziție a fost făcută publică și cu alte ocazii. ”Încercări de punere sub control a Internetului au existat şi probabil vor mai exista. Importantă este rezistenţa pe care noi o avem în faţa unor astfel de tentative. Vizavi de dezbaterile care au loc în foruri internaţionale precum UIT, ICANN, ş.a. câştigător va fi interesul public şi interesul general care este păstrarea neutralităţii şi independenţei Internetului”, a declarat ministrul Nica în cadrul unui interviu televizat care a avut loc la începutul lunii octombrie a acestui an.
Mesajul pe care România vrea să îl transmită prin poziția sa cu privire la guvernarea Internetului este că drepturile și libertăţile fundamentale ale omului se aplică, fără excepţie, inclusiv în mediul online. Orice abatere de la prevederile reglementate prin tratatele în vigoare – Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (Articolul 19), Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (Articolul 10), Convenţia Internaţională cu privire la Drepturile Civile şi Politice (Articolul 19) – care ar crea restricții suplimentare cu privire la libertatea de exprimare și informare, indiferent de frontiere, nu ar fi justificată.

În ceea ce privește ITR-urile (Reglementările Internaționale de Telecomunicații), din 1988 până în prezent, acestea s-au dovedit a fi un instrument de succes pentru dezvoltarea industriei internaţionale de telecomunicaţii. În prezent, este necesară actualizarea acestora, multe dintre prevederi nemaiavând aplicabilitate. Însă nu considerăm necesar să fie şi extinse prin noţiuni sau prevederi legate de Internet şi securitate cibernetică. Gestionarea Internetului de către o singură organizaţie internaţională poate avea un impact negativ asupra libertăţii de exprimare.

Considerăm că atât reglementarea Internetului, cât şi politicile şi strategiile privind securitatea cibernetică, necesită un schimb permanent de informaţii la nivel internaţional şi un studiu adecvat pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor TIC şi a standardelor de securitate de pretutindeni, însă reprezintă totodată subiecte ce pot aduce atingere suveranităţii oricărui stat, intereselor economice şi sociale ale acestuia, dar şi drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului.

Poziţia Comună Europeană este că problemele legate de International Internet Connectivity nu pot fi abordate într-un document cu valoare de tratat precum ITR-urile, ci ar trebui studiate la un nivel mult mai mic, la nivelul grupurilor de studiu ale UIT, pentru a se găsi soluţii reale și echitabile pentru toate statele membre.

În conturarea acestei poziţii, România a avut în vedere beneficiul comun al utilizatorilor, cât şi al furnizorilor de servicii TIC, prin garantarea respectării principiilor societăţii deschise, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi a unei pieţe libere şi transparente.

 

SURSA: CW

Etichete: , ,