ISTQB Advanced Level – Modulul Technical Test Analyst

Prezentare generală

Cursul, cu durata de 3 zile, ajută participanţii să aprofundeze tehnici avansate de analiză, proiectare, automatizare şi execuţie a testelor. Participanţii la curs vor avea, la sfârşitul cursului, abilitatea necesară de a defini şi utiliza activităţi care să pună în practică strategia optimă de testare, plecand de la teste aplicate pe codul sursa si pe arhitectura produsului.
Participanţii vor învăţa cum să analizeze un sistem, luând în considerare aşteptările legate de calitate ale clientului, cum să evalueze cerinţele sistemului software, utilizând cunoaşterea arhitecturii interne a viitorului produs pentru a determina validitatea cerinţei. Participanţii vor cunoaşte deasemenea tehnici avansate de analiză, proiectare şi execuţie a testelor, bazate pe analiza de risc, pentru a estima corect efortul necesar pentru testare şi cum să raporteze eficient rezultatele sesiunii de testare şi vor căpăta experienţa necesară pentru a evalua calitatea unui produs software.

Cursul include 5 ore de exerciţii practice.

Obiectivele cursului

Urmărind prezentarea, prin discuţii şi prin exerciţii practice, participanţii vor învăţa să:

 • explice ce tipuri de teste structurale si non-funcţionale vor avea loc în etape specifice de aplicare a unui ciclu de viaţă al proiectului
 • analizeze codul sursa, arhitectura, structura şi nivelul de detaliu pentru specificarea condiţiilor de test
 • utilizeze tehnici de testare în analiză şi proiectare şi de asemenea, tehnici de testare statică
 • descrie pre-condiţii pentru executarea de teste: mediu de test, unelte de automatizare a testării, de gestiune de configurare, gestionare a defectelor
 • determine un anumit set de metrici de testare pentru a decide dacă un criteriu de finalizare al testării a fost îndeplinit
 • prioritizeze testele, bazat pe o analiză a riscului
 • listeze exemple tipice de defecte identificate prin tehnici specifice
 • utilizeze tehnici de proiectare a testării
 • analizeze un caiet de sarcini sau un set de specificaţii
 • utilizeze tehnici de execuţie a testării

Materialele oferite participanţilor:

 • Planul detaliat de curs – tipărit
 • Suport de curs (slide-uri) – tipărit
 • Proiect pilot (suport pentru exerciţii practice) – tipărit
 • Exerciţii practice (cu răspunsuri) – tipărit
 • Bibliografie extinsă – tipărit

Examen simulat

In ultima zi de curs, participanţii vor susţine un examen simulat, în care îşi vor testa gradul de asimilare a cunoştinţelor acumulate în curs.
Structura examenului, gradul de dificultate şi tipurile de întrebări sunt similare unui examen real.

Programul cursului

Ziua 1, 2: 9:00 – 18:00, cu pauze de 10 min. la fiecare oră şi pauză de prânz 13:00 – 14:00
Ziua 3: 9:00 – 16:00, cu pauze de 10 min. la fiecare oră şi pauză de prânz 13:00 – 14:00

Taxe de participare şi politica de discount

Curs ISTQB Certified Tester Advanced Level Technical Test Analyst
Taxa standard 700
Membri ANIS 590
Non-membri – 5-9 participanţi 630
 Non-membri +10 participanţi 610

Toate preţurile sunt exprimate în Eur şi NU includ TVA.
Taxa include suportul de curs, 2 pauze de cafea şi masa de prânz pentru toate zilele de curs. Reducerile nu sunt aplicabile simultan. 

Examen Certified Tester – Advanced Technical Test Analyst  Taxa standard Membri ANIS (10% reducere)
Taxa standard pentru fiecare modul (fără curs) 200 180
Taxa pentru participanţii la curs pentru fiecare modul 150 135

Toate preţurile sunt exprimate în Eur şi NU includ TVA.