Contractele pentru servicii de comunicaţii electronice se vor modifica

Conform noului cadru legal din domeniul telecom, începând cu 25 februarie 2012, în scopul protecţiei consumatorilor, contractele încheiate de aceştia cu furnizorii de servicii de comunicaţii electronice vor conţine mai multe clauze minime obligatorii. De asemenea, noile dispoziţii legale stabilesc, printre altele, un prag maxim pentru durata iniţială a contractului şi aduc unele modificări referitoare la încheierea contractelor la distanţă ce au ca obiect furnizarea de servicii de comunicaţii electronice.

Durata maximă iniţială a contractelor încheiate cu utilizatorii finali persoane fizice nu mai poate depăşi 24 de luni. Furnizorii au obligaţia de a le oferi consumatorilor şi posibilitatea de a beneficia de servicii pentru o durată contractuală de cel mult 12 luni, astfel încât aceştia să poată alege oferta care se potriveşte cel mai bine nevoilor lor.
Totodată, în cazul în care utilizatorii finali persoane juridice doresc să beneficieze de servicii de comunicaţii electronice în condiţiile oferite consumatorilor, furnizorii au obligaţia să dea curs solicitărilor acestora.
În ceea ce priveşte clauzele contractuale, potrivit noilor reglementări, operatorii au obligaţia de a include în contracte, printre altele, restricţiile pe care le impun în ceea ce priveşte utilizarea echipamentului terminal, categoriile de măsuri pe care le pot lua în cazul apariţiei unor incidente sau ameninţări de securitate, precum şi informaţii privind procedurile de gestionare a traficului în scopul de a evita congestionarea reţelei. Aceste informaţii vor permite abonaţilor, de exemplu, să afle dacă furnizorul le va restricţiona accesul către anumite site-uri sau aplicaţii de pe internet, dacă le va coda telefonul în reţeaua sa sau dacă le va limita viteza de transfer după atingerea unui anumit volum al traficului. În cazul incidentelor sau ameninţărilor de securitate, furnizorii trebuie să prevadă în contract tipul de acţiune pe care ar putea să o întreprindă şi impactul acesteia asupra continuităţii furnizării reţelelor şi serviciilor la un nivel normal (de exemplu: limitare, restricţionare sau întrerupere a serviciului), precum şi condiţiile în care se vor produce aceste restricţionări.
În afara acestor noi clauze, contractele trebuie să conţină, ca şi până acum, datele de identificare a furnizorului, serviciile oferite, calitatea asigurată, tarifele şi modul de aplicare a acestora, modalitatea de obţinere a informaţiilor la zi privind tarifele, termenul de conectare iniţială, tipurile de servicii de asistenţă tehnică oferite, durata contractului, condiţiile de reînnoire şi încetare a contractului, informaţii privind suspendarea serviciului, despăgubirile în cazul nerespectării clauzelor contractuale şi procedura de soluţionare a litigiilor. Mai multe informaţii despre ce trebuie să conţină contractele încheiate cu utilizatorii finali sunt publicate pe pagina de internet a ANCOM, aici.
SURSA: ANCOM
Etichete: